Nå er tunnelen hel

I juni var det endelig klart for den siste betongstøpen i den nye Drammenstunnelen. Tirsdag 6. juni ble den siste biten av hvelvet i kulverten støpt.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 7. juni 2023 klokken 12:31

Anleggsområde med byggegrop midt i boligområde.

Tirsdag 6. juni ble den siste støpen gjennomført. Foto: Nils Maudal

Fra før av er både bergtunnelen og løsmassetunnelen ferdig støpt, og dermed er det nå hel tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen.

– Dette er en stor dag for prosjektet. Nå har vi lukket tunnelen, og alt ligger til rette for at de som skal jobbe med jernbaneteknikken kan slippe til som planlagt fra i høst, sier Lise Backer i Bane NOR. Hun er prosjektleder for byggingen av kulvert og løsmassetunnel.

To kvinner i vernetøy ute på anlegg

Fra venstre: prosjektleder Lise Backer og prosjektsjef Hanne Stormo ute på befaring på anlegget. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Redusert klimaavtrykk

Det har gått med store mengder betong for å lage tunnelen. Selv om togene er utslippsfrie, er ikke anleggsvirksomheten det. Utbyggingsprosjektet har gjort flere tiltak for å redusere klimaavtrykket.

– Blant annet har Bane NOR krav om at det skal brukes lavkarbonbetong og entreprenør Veidekke har kommet frem til løsninger som reduserer bruken av betong, stål og sement betydelig. Totalt har vi redusert utslippene med mer enn 100.000 tonn CO2 i dette delprosjektet, sier Backer.

Betongbil ved byggegrop

Den siste delen av hvelvet som forbinder løsmassetunnelen med kulverten er nå støpt. Foto: Nils Maudal

Fortsatt arbeid som gjenstår inne i tunnelen

Noe arbeid med gangbaner, kabelkanaler og føringsveier gjenstår i kulverten. Disse aktivitetene har allerede pågått en stund. Etter planen vil disse arbeidene bli avsluttet i løpet av august.

Den nye Drammenstunnelen er nesten 7 kilometer lang. Den består av rundt 6 km bergtunnel, i underkant av 300 meter med løsmassetunnel og 540 meter kulvert.

Det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal etter planen stå klart høsten 2025. Sammen med utbyggingsprosjektet lenger sør på Vestfoldbanen mellom Nykirke og Barkåker, vil det det nye dobbeltsporet gjøre det lettere for at flere kan ta mer tog mellom Tønsberg og Oslo.


Publisert: 7. juni 2023 klokken 12:31