Halvgått løp i sommerstansen

Lørdag 24. juni startet en seks uker lang periode med viktig arbeid for å bygge det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen. Hundrevis har vært i sving innenfor anleggsgjerdene de tre siste ukene.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Viken
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Publisert: 14. juli 2023 klokken 09:18

Oppdatert: 14. juli 2023 klokken 09:51

Mann som sleper kabel

Det er mange ulike oppgaver som må gjøres gjennom en lang og varm sommer med oppgraderingen av Drammen stasjon. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

Hold deg oppdatert!

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår.

Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112.

Avmelding: UDK Slutt til 26112

Hva gjør vi i sommer?

I sommer har det først og fremst vært høy aktivitet ved Sundhaugen, Drammen stasjon og Ryddinggangen. Men det er også arbeider på strekningen Kobbervikdalen-Holm sør for Drammen.

Ryddinggangen undergang

Ved Ryddinggangen bygger vi en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. I begynnelsen av juli ble kulverten flyttet inn under sporet.

330 tonn betong på hjul

I sommer er det stans i togtrafikken gjennom Drammen. I de seks ukene togene står, gjør vi arbeider som ikke kan utføres når det er trafikk på sporene. Øst for stasjonen ved Ryddinggangen har vi kappet skinnene, rammet spunt og gravd ut plass til en betongkulvert.

Her startet vi lørdag 24. juni med å rive kontaktledninger og sporkryss. Så begynte arbeidet med å grave ut plass til kulverten, som ble ble trillet inn søndag 2. juli. 

Vi har rammet mye spunt her i sommer, men nå er vi ferdig med å spunte i dette området. Nå er det straks klart for jernbanetekniske arbeider igjen. Spor, kontaktledninger, signalkabler og sporvekselvarme må på plass før togene kan gå.

Drammen stasjon

I stasjonsområdet har vi rammet spunt for den nye personundergangen. 

Anleggsområdet ved Drammen stasjon

Det er mange spuntnåler som er rammet i sommer. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

I dette området er det en sprengsteinfylling som ble fylt ut i elva på sekstitallet. Den gjorde rammingen av spunt vanskeligere – og mer støyende, særlig i områdene lengst ut mot elva. 

I sommer har vi også støpt ferdig fundamentet i akse 4 for den nye bybrua. 

Sundhaugen

Ved Sundhaugen har vi først revet deler kontaktledningsanlegget og sporene som kom fra Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.. 

Her har det skjedd store endringer i sommer. Jernbanesporene fra Sørlandsbanen er nå lagt over over betongtunnelen som er bygget i bakken her. Fordi sporene over kulverten ligger noe høyere enn skinnene vi har flyttet, måtte vi løfte og flytte den delen av Vestfoldbanen som kom inn her.

Dagens spor inn mot Drammen stasjon, og de nye sporene trafikken flyttes over på i sommer.

Dagens spor inn mot stasjonen er revet og nye er bygget. Spuntingen for nedføringen til Drammenstunnelen er avsluttet.

Sporene måtte flyttes for å gjøre det mulig å bygge nedføringen til kulverten som fortsetter inn i det nye Drammenstunnelen. I forbindelse med det har vi også rammet mye spunt her.

Vi er ferdige med å ramme spunt på Sundhaugen nå.

Sundland

På Sundland utbedrer vi eksisterende anlegg og bygger vi togparkering. Her har det også vært døgnkontinuerlig aktivitet i  sommer. Her har vi blant annet lagt inn flere nye sporkryss.  Nå er det hovedsakelig sluttkontroller som gjenstår her.

Kobbervikdalen-Holm

Vi oppgraderer kontaktledningsanlegg (KL) på deler av strekningen, og bygger nytt autotransformator anlegg (AT) på hele strekningen mellom Kobbervikdalen i Drammen og Holm i Sande på Vestfoldbanen.

I løpet av sommeren er det en del gravearbeider og omlegging av ledninger på denne strekningen.

Spenningssetter anlegget 30. juli

Etter planen skal toganlegget være klart for spenningssetting 30. juli. I dagene frem til strekningen igjen åpner for trafikk skal det foregå sluttkontroller og testkjøringer.

Hvorfor stanser vi togtrafikken?

Det gjør vi fordi vi skal gjøre arbeider som av sikkerhetshensyn og praktiske årsaker ikke kan utføres når det er strøm i kablene eller tog som ruller forbi på skinnene.  

Nattarbeid

Å stanse togtrafikken gir store konsekvenser. Derfor må vi utnytte tiden. Det innebærer nattarbeid, og til tider støyende nattarbeid. Naboer har vært berørt av støyende arbeider over grenseverdiene har fått tilbud om alternativ overnatting.

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. 

Fordi det er arbeider også på strekningen Nykirke-Barkåker og Tønsberg stasjon lenger sør på Vestfoldbanen vil det være buss for tog for det meste av Vestfoldbanen i disse ukene.

Hold deg oppdatert!

Vi sender jevnlig ut SMS med lenke til informasjon om arbeidet som pågår.

Du kan melde deg på ved å sende UDK Info til 26112.

Avmelding: UDK Slutt til 26112

Her jobber vi i Drammen nå

I det store utbyggingsprosjektet i Drammen er det nå aktivitet sju dager i uken, noen steder også om natten. Under kan du lese om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Planene blir ofte justert og endret underveis, og det er dessverre ikke alle endringer som blir fanget opp her.


Publisert: 14. juli 2023 klokken 09:18

Oppdatert: 14. juli 2023 klokken 09:51