Færre spor, men fortsatt stor togtrafikk

Selv om de tre ytterste sporene på Drammen stasjon ble fjernet i påsken, går fortsatt rundt 8 av 10 avganger som før. At det er en kritisk fase nå, er ikke til å stikke under stol, men banesjefen puster rolig.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfoldbanen

Publisert: 26. mai 2023 klokken 09:24

Oppdatert: 30. mai 2023 klokken 09:24

Mann lener seg over skrivebordet på sitt kontor og ser ut over stasjonsområdet utenfor vinudet.

Banesjefen har god utsikt til utbyggingsarbeidene som foregår på stasjonen. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Bjørn Ståle Varnes er banesjef for Vestfoldbanen i Bane NOR, hvor det nå bygges nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Fra sitt kontor på Drammen stasjon har han god utsikt til byggearbeidene.

Varnes er banesjef for et område som strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Skien på Vestfoldbanen, og til Neslandsvatn på Sørlandsbanen. I tillegg har han ansvar for mindre trafikkerte baner som Numedalsbanen, Tinnosbanen, Brevikbanen og Bratsbergbanen.

– Vi er seks sju medarbeidere hos meg, som skal følge opp 56 mil med daglig trafikk, forteller Bjørn Ståle Varnes. 

Av alle stasjonene banesjefen har ansvar for, er det Drammen som har mest aktivitet. Her bygges det dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og det er stor aktivitet på stasjonen. Banesjefen og hans medarbeidere jobber ikke med utbyggingen, men deres daglige ansvar påvirkes av det store byggeprosjektet.

Puster rolig

Fra kontoret sitt på Drammen stasjon kan Varnes følge arbeidet fra dag til dag, og følge med på de store anleggsmaskinene som forvandler stasjonen «hans». Å ha et så stort og omfattende byggeprosjekt på dørstokken er utvilsomt krevende, men Varnes puster likevel rolig.

– Jeg var i Porsgrunn nylig og møtte noen som drev med vedlikeholdsarbeid i sporet. De spøkte med at jeg ikke hadde behøvd å reise så langt for å se aktivitet, når det var så mye som skjedde i Drammen. Og det er jo et poeng, sier han og legger til:

– Men det jeg synes er veldig bra, og prøver å trekke fram i mange sammenhenger, det er at utbyggingsprosjektet er veldig godt bemannet med dyktige folk.  Det er veldig beroligende å ha så god kompetanse i prosjektet. Det gjør samarbeidet lettere, når det likevel dukker opp problemer fra tid til annen.

Kritisk fase

Fire arbeidere i vernetøy står i sporområdet. Den forreste av dem kapper skinner. Det er snø.

I påsken ble halvparten av sporene revet på Drammen stasjon. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

I påsken var det stans i togtrafikken slik at det skulle være mulig for utbyggingsprosjektet å arbeide i sporet der det vanligvis går tog. Da ble det fjernet tre av seks spor på Drammen stasjon. Hele området skal løftes 40 centimeter for å sikre stasjonen mot flom, men inntil det nye dobbeltsporet åpner høsten 2025, er det bare tre spor i drift.

Akkurat nå er derfor stasjonen i en kritisk fase med tanke på vedlikehold og infrastruktur.

– Absolutt, vi er i den mest kritiske fasen nå. Etter sommeren neste år vil det være mer ny infrastruktur, så da blir det bedre, forklarer Varnes.

Utfordringer underveis

Frem til neste sommer bygger vi tre nye spor der vi nå har fjernet dem, og så gjør vi det samme med de tre andre sporene. Og det er enkelte ting Varnes er spent på.

– Det er jo mye som skal gjøres her, og det jeg er mest spent på er om noen ved et uhell kutter en viktig kabel som styrer togfremføringen. Når det blir signalfeil, det er det som stopper trafikken, vet du.

Men så lenge feilen oppdages med det samme, er det ikke så vanskelig å få utbedret det raskt. Da er det langt verre med feilene som ikke blir synlige umiddelbart.

– Ja, feil som kommer og går avhengig av for eksempel værtype er veldig vanskelig å finne ut av. Men Bane NOR, inkludert Spordrift, har mange dyktige folk på laget som tar tak i problemene, så det er beroligende.

Kartla feil i forkant

Å fjerne tre av sporene på Drammen stasjon er utvilsomt en stor endring, som ikke kunne gjøres uten planlegging også fra banesjefens side.

– Før påske gjennomførte vi en tilstandsvurdering og kom opp med en rekke forslag til tiltak for å sikre driften etter påskearbeidet. Noen av dem ble satt i gang rett før påske, og vi jobber videre med flere tiltak for å sikre driften.

I forbindelse med kartleggingen ble det oppdaget en feil i sikringsanlegget. Undersøkelsen viste at det var noen komponenter som var overbelastet, og det mest kritiske ble fikset i løpet av påsken.

Viktig å snakke sammen

Selv om banesjefen ikke legger seg opp i utbyggingsarbeidet mer enn nødvendig, er han opptatt av alle skal få den informasjonen de trenger om endringene som blir gjort.

– Vi må spille hverandre gode. Vi har gjort tiltak for å øke samhandlingen og få en god informasjonsflyt mellom utbyggingsprosjektet, oss og Spordrift.

Vellykket påske

Mann i gul vernejakke står på plattform og ser mot høyre. I bakgrunn er anleggsområdet med maskiner.

Fra plattformen som fortsatt er i bruk på Drammen stasjon, kan man se arbeidene som gjøres på nært hold. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Totalt sett gikk arbeidet påsken bra, sett fra banesjefens kontor.

– Ja, det gikk veldig bra. Vi hadde en ekstra dag til feilsøking før de fleste kom tilbake for å ta toget til jobb. Det var noen mindre problemer som dukket opp, men ingenting alvorlig.

Og med tanke på de store endringene på stasjonen, synes Varnes trafikken har gått overraskende bra. Selv om noen tog nå snur i Asker i stedet for i Drammen, er det fortsatt veldig mange avganger (ca. 80 prosent) som går som før.

Fornøyd prosjektsjef

Kvinne i vernetøy med alvorlig mine står foran et flettverksgjerde med anleggmaskiner i bakgrunnen.

Prosjektsjef Hanne Stormo Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Prosjektsjef i utbyggingsprosjektet, Hanne Stormo, er fornøyd med tilbakemeldingene fra banesjefen.

– Det viser at vi har et godt samarbeid og at vi jobber mot det samme målet, sier Stormo som understreker viktigheten av kommunikasjon og samarbeid.

– Å ha et tett og godt samarbeid med banesjefen og hans folk har vært en viktig suksessfaktor. Vi har hatt jevnlige møter og oppdateringer for å identifisere eventuelle problemer som måtte oppstå. Dette gjør at vi raskt kan ta tak i utfordringene og finne løsninger som ivaretar både banedrift og byggeprosess.

Holder planen

Prosjektsjef Stormo er optimistisk med tanke på den videre fremdriften i prosjektet og ser frem til å se de nye sporene og oppgraderte stasjonsområdene i bruk.

– Vi er på plan både når det gjelder tid og kost, og vi gleder oss til å kunne gi Drammen en ny og moderne stasjon, og de reisende på Vestfoldbanen et bedre tilbud, slik at enda flere kan ta mer tog når vi er ferdige.

Det nye dobbeltsporet, og det nye stasjonsområdet skal stå klart høsten 2025. På den nye oppgraderte stasjonen vil det også være plattform til alle seks sporene, og trapper ned til plattformene direkte fra den nye bybrua.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 26. mai 2023 klokken 09:24

Oppdatert: 30. mai 2023 klokken 09:24