Endringer når vi fjerner midlertidig gangbru

I siste halvdel av mai skal vi etter planen åpne Grønlandsundergangen for gangtrafikk igjen. Når vi åpner undergangen, stenger vi og fjerner den midlertidige gangbrua. Det fører til endringer i trafikkbildet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 24. april 2023 klokken 11:49

Illustrasjon som viser hvor anleggsgjerder og kjøreport plasseres.

Riggområdet nederst i bildet. Børsemakergata til venstre i bildet. Illustrasjon

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter gjør vi noen endringer i området Grønland/Børsemakergata.

Anleggstrafikken inn og ut fra riggområdet kommer da til å skje via gang- og sykkelvegen som går parallelt med Børsemakergata. Vi skiller trafikk og anleggsområdet med anleggsgjerder. Anleggstrafikken kommer derfor normalt ikke til å påvirke ordinær ferdsel eller parkeringsmuligheter i Børsemakergata.

Den nye planen for trafikkavvikling kommer til å gjelde frem til arbeidene blir ferdigstilt høsten 2025. Vi beklager ulempene dette medfører.

I tillegg til anleggstrafikken inn og ut fra riggområdet sør for Grønland, vil det være inn og utkjøring til og fra anleggsområdet på Skamarken rett nord for undergangen.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 24. april 2023 klokken 11:49