Åpen kontordag

Vi ønsker å få dine tilbakemeldinger. Besøk oss på "Åpent kontor" og få informasjon om hvordan du kan melde inn temaer som vi bør undersøke eller konsekvensutrede.

  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 23. januar 2024 klokken 11:11

Grorud stasjon

Vi starter opp detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for å øke kapasiteten på Grorud stasjon. Bane NOR

Bane NOR starter opp detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for å
øke kapasiteten på Grorud stasjon. Har du informasjon om viktige verdier i området som må tas vare på i planleggingen? 

Besøk oss og få informasjon om planprosessen og vårt forslag til planprogram.

Bli kjent med planene for Grorud stasjon - og hør hvordan du kan medvirke.


MØT OSS PÅ GRORUD STASJON
torsdag 25. januar kl. 12.00-18.00
onsdag 31. januar kl. 12.00-19.00


Publisert: 23. januar 2024 klokken 11:11