Terrenget i «nye» Middelalderparken tar form

Bane NOR er i full gang med å gjøre anleggsområdet i Middelalderparken om til bydelspark og historisk formidlingssted i verdensklasse. Parkens kjerneområde skal etter planen tas i bruk neste sommer.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 22. juni 2023 klokken 12:10

Personene er iført hjelm og anleggsklær, anleggsområdet i parken er i bakgrunnen.

Odd Einar Dørum (t.v.) og Jørn Holme, leder for Stiftelsen Middelalder-Oslo (t.h.), sammen med bl.a. koordinator Stine Torbergsen fra Kulturetaten i Oslo kommune. Foto: Bane NOR

Sammen med entreprenøren NCC har Bane NOR nylig vist frem arbeidet i parken for gjester fra blant annet Oslo kommune, stiftelsen Middelalder-Oslo, Modus senter for Middelaldermusikk og Bydel Gamle Oslo.  

Bane NOR har gjennomført omfattende jernbaneutbygging i bydel Gamle Oslo. Vi har bygget nye jernbanespor under deler av Middelalderparken. Taket over sporene er en kulvert som inngår i det som blir et sammenhengende grøntområde ned mot vannspeilet i parken.  De sju nye jernbanesporene som inngår i Follobaneprosjektet, utgjør den største sporutvidelsen ved Oslo S på 41 år.

Etterlengtet historisk park

– Neste sommer skal vi i Bane NOR ha gjort våre tiltak slik at kommunen og publikum kan bruke den nordligste delen av parken sør for Bispegata blant annet under by-jubileet. Dette er de mest sentrale delene av Middelalderparken. Området sør for Loenga og Saxegården tar vi fatt på så snart vi har fått igangsettingstillatelse fra kommunen, sier Eivind Hamre, prosjektsjef for Follobanen ved Oslo S.

– Slik vi ser det gir vi nå tilbake til samfunnet et område som jernbanen har brukt i over 150 år. Her ble sporområdet på Sørenga tatt i bruk i 1862/1863, og Østfoldbanen (tidligere Smaalensbanen) ble satt i drift i 1879. Nå er sporene lagt under bakken slik at publikum kan få en flott park å kose seg i, samtidig som jernbanen får ivaretatt sin viktige samfunns-oppgave, sier Eivind Hamre. 

Viktig entreprenørarbeid

Det er entreprenøren NCC som er engasjert for å sikre tilbakeføring og opprusting av Middelalderparken. NCC har allerede gjennomført arbeid med Follobaneprosjektet, og har nå entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen».  Parkområdet, som ble nær dobbelt så stort da bygninger og parkeringsplass ble revet, opparbeides slik arkeologiske utgravinger viser at området kan ha sett ut i middelalderen.

Aller først etableres infrastruktur, betongkonstruksjoner og terrengmasser. Parken formes basert på detaljerte planer og er prosjektert av Rambøll. 

– Nå er vi blant annet i gang med betongarbeider, grøfter for vann- og avløp og vi legger kabeltrasèer i bakken. Vi bruker rundt 30 000 kubikkmeter med fyllmasser for å opparbeide og rette ut terrenget i deler av parkområdet, forteller NCCs stikningsleder Øyvind Arntzen.

På toppen skal parken få sand- og jordmasser. NCCs landskapsgartnere skal beskjære trær, så og plante med mer.  I juli tar anleggsarbeiderne tre uker sommerferie, og det blir roligere for naboene. 

Den nye utformingen av terrenget blir det aller mest synlige i parken i denne perioden. I tillegg blir det lagt infrastruktur i bakken, samt fundamentering, annet terrengarbeid, oppbygging av støttemurer, trapper, amfi med sitteplasser, belysning og bygging av en ridder-turneringsbane, samt de viktige stretene (historiske gangveier).

Arbeidet i Middelalderparken skjer tett på verdifulle kulturminner som ruiner av Kongsgården, kongelig residens i middelalderen, og tett på ruiner av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, bygget over steinhvelv fra middelalderen, er ennå pakket inn. Restaurering pågår, og innpakningen skal etter planen tas av i slutten av 2023. 


Publisert: 22. juni 2023 klokken 12:10