Elektrifiseringen er i rute

Byggingen av grønne spor i Trøndelag er godt i gang. Ikke bare blir det en enda mer miljøvennlig måte å reise på, men det benyttes også miljøvennlige materialer i byggeprosessen.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 25. mai 2022 klokken 08:32

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:59

Ved Marienborg stasjon møtes dagens elektriske og dieseldrevne jernbane i Trøndelag. Dovrebanen bakerst i bildet ble elektrifisert i 1970, mens Stavne-Leangenbanen nærmest i bildet blir elektrifisert over 50 år senere. Bildet viser Stine Wist, prosjektsjef i Utbygging Midt, elektrifiseringsprosjekts leder Ola Grendal og delprosjektleder KL/AT Bente Roheim.

Ved Marienborg stasjon møtes dagens elektriske og dieseldrevne jernbane i Trøndelag. Dovrebanen bakerst i bildet ble elektrifisert i 1970, mens Stavne-Leangenbanen nærmest i bildet blir elektrifisert over 50 år senere. Bildet viser Stine Wist, prosjektsjef i Utbygging Midt, elektrifiseringsprosjekts leder Ola Grendal og delprosjektleder KL/AT Bente Roheim. Foto: Bane NOR

Det er fokus på å gjøre klimapåvirkningen så liten som mulig i hele prosessen. Alt fra å bruke elektrisk trekkraft der det er mulig til å redusere bruk av stål ved å benytte midtstilte master der det er mulig, slik at det blir færre master. For å redusere CO2-utslippet benytter vi også en ny type fundament- og gysemasse som reduserer betongmengden.

Synlig fremdrift

De kanskje mest synlige arbeidene med elektrifiseringen er knyttet til kontaktledningsanlegget som skal gi togene kjørestrøm. Dette arbeidet starter med boring av fundamenter til mastene. Deretter blir mastene plassert og til slutt blir ledningene som tilfører togene strøm hengt opp.

På Stavne-Leangenbanen har boring av fundamenter og montering av master allerede pågått en stund. Ledningene med kjørestrøm, som kalles kjøreledning, blir først strukket når arbeidene med å tilpasse Tyholt-tunnelen er ferdig. Strekningen er planlagt ferdig elektrifisert og klar til bruk våren 2023.

På strekningen Trondheim S - Stjørdal er arbeidet godt i gang fra Lademoen og mot Stjørdal. Akkurat nå foregår det arbeider på Leangen stasjon før boretoget fortsetter mot Ranheim og etter hvert videre.

I juli måned vil NRC, som utfører arbeidet for oss, ha tilgang til to boretog. Da kan de jobbe flere steder samtidig. Planen er å starte på Meråkerbanen i tillegg til boretoget som allerede er i gang på Trønderbanen.

Hele Trønderbanen skal stå klar høsten 2023, mens Meråkerbanen sluttføres høsten 2024.

Du kan følge med på fremdriften på denne siden.

Bildet viser innheising av ny overgangsbru på Hansbakken

Innheising av ny bru på Hansbakken ved Ranheim. Foto: Trygve Dybdahl/Bane NOR

De nye overgangsbruene snart på plass

Arbeidene med å tilpasse overgangsbruene slik at det er plass til kjøreledningene pågår for fullt. På Hansbakken ved Ranheim er ny gangbru på plass og i månedsskiftet mai/juni skal arealene rundt være opparbeidet og ferdigstilt for bruk.

På Være blir den nye brua heist inn under den togfrie helgen 18.-20. juni, og den blir tatt i bruk i løpet av juli måned. Det etableres en ny kjørbar turvei ned mot stranden som tilrettelegger for bedre adkomst for bevegelseshemmede. Den gamle brua blir revet i løpet av juli.

Ved Kopperå i Meråker er det bygget en større veibru med egen gangsti i samarbeid med Meråker kommune. Gangveien til skolebussen blir nå tryggere. Det gjenstår grunnarbeider og asfaltering som ferdigstilles i månedsskiftet juni/juli. Også her blir den gamle brua revet i løpet av juli.

Den nye brua på Kvernmoen er planlagt å stå klar til bruk ved utgangen av juli, og den gamle blir revet raskt etter.

Det foregår forberedelser til elektrifiseringen ved flere andre bruer langs Trønder- og Meråkerbanen. På Meråkerbanen er det for eksempel sytten bruer som blir berørt. Fem blir revet permanent, på seks blir det montert skjermer som skal beskytte for kjøreledningen og seks bruer blir erstattet med nye. Alle bruene blir tatt i bruk senhøsten 2022.

Les mer om overgangsbruene under Milepæler i prosjektet på denne nettsiden. 

Strømmen til togene kommer fra Hell

Bildet viser omformerbygget mens det var under oppføring

Her kommer Hell omformerstasjon som skal tilføre jernbanen i Trøndelag strøm. Foto: Bane NOR

Det bygges en helt ny omformerstasjon på Hell. Den skal tilføre jernbanen i Trøndelag den strømmen det er behov for. Arbeidene med å bygge grunnfundamenter og hus til selve omformeren er helt i rute, og det planlegges for kranselag, det vil si at bygningen har fått tak, i juni. Selve omformeren, som sikrer strømforsyningen, skal deretter bygges og installeres i perioden høsten 2022 til høsten 2024.

Les mer om omformerstasjonen under Teknisk om elektrifiseringen på denne nettsiden. 

 


Publisert: 25. mai 2022 klokken 08:32

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:59