Elektrifisering av Stavne-Leangenbanen

Bane NORs entreprenør NRC Group AS starter med å elektrifisere strekningen i siste halvdel av mars. Arbeidene i Tyholttunnelen er planlagt ut august, resten av strekningen til utgangen av 2022. Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte 9. mars.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 21. februar 2022 klokken 10:32

Oppdatert: 21. februar 2022 klokken 11:39

I hovedsak skal Tyholttunnelen tilpasses for å gjøre plass til ledningene som skal gi togene kjørestrøm. Dette medfører også arbeider ved tunnelmunningene samt noe anleggstrafikk. 

Parallelt med arbeidene i tunnelen blir det plassert ut fundamenter og master på strekningen mellom Marienborg og Lerkendal samt mellom Saxenborg og Leangen. Når tunnelen er klar og fundamenter og master er plassert ut, vil vi starte med å montere strømledningene.

Arbeidene utenfor tunnelen vil hovedsakelig foregå på dag- og kveldstid, og er bevegelig arbeid. Inne i tunnelen kan det bli nattarbeid. Når arbeidene nærmer seg ditt område, sender NRC ut mer konkret varsling.

Mer om arbeidene

Arbeidene forgår i ulike etapper fra mars til desember. Den mest støyende delen av arbeidet er knyttet til boring av fundamentene til mastene. Dette foregår de første 14 dagene av arbeidsperioden.   

Ingen store og støyende arbeider i Tyholttunnelen

Tunnelen ble i sin tid grovsprengt, noe som betyr at vegger og tak ikke er jevne. De har en svært grov overflate som må jevnes for å få plass til ledningen med kjørestrøm. Dette gjør at vi inne i tunnelen må fjerne ujevnhetene der det er behov for å få mer plass. Dette vil si at vi ikke skal jobbe i hele tunnelen, men kun der det er behov for å jevne.

De fleste vil ikke merke arbeidene som gjøres inne i Tyholttunnelen.

Har du spørsmål?

Du er velkommen til å sende eventuelle spørsmål til elektrifiseringsprosjektets epost-adresse: ElektrifiseringTM@banenor.no

Du kan også ved behov avtale et fysisk møte dersom du har en konkret utfordring du ønsker å ta opp med oss. Da benytter du mobilnummer 901 34 905 som besvares arbeidsdager i mars mellom kl. 0900 og kl. 1500.


Kartlegger behov for rystelsesmålinger for utvalgte boliger

I forbindelse med anleggsarbeidene skal vi foreta en tilstandskartlegging av et eventuelt behov for rystelsesmålinger for utvalgte boliger rundt og over tunnelen før arbeidene starter. Vi benytter norsk standard NS 8141 for utvelgelse av hvilke boliger som blir vurdert. Aktuelle berørte eiendommer blir kontaktet av vår samarbeidspartner SWECO.

Senke sporet utenfor tunnelen og sette opp fundament og kontaktledningsmaster

For å få plass til strømledningene må vi også senke jernbanesporet i tunnelåpningene.

Vi fjerner eksisterende skinner og tar bort grusen (pukken) skinnene ligge på. Deretter legger vi på matter som gjør skinnene vil ligge lavere i terrenget.

Velkommen til informasjonsmøte

Bane NOR inviterer til digitalt informasjonsmøte onsdag 9. mars 2022, kl. 1800. Klikk deg inn på denne lenken for å delta: Klikk her for å delta i møtet(åpnes i ny fane)

Møtet varer en time, og det er anledning til å stille spørsmål i chatten. Presentasjonen fra møtet med spørsmål og svar blir lagt ut i bunnen av denne saken på prosjektets nettside


Publisert: 21. februar 2022 klokken 10:32

Oppdatert: 21. februar 2022 klokken 11:39