Togene tar pinsepause

I pinsehelgen stenger Dovrebanen mens Bane NOR jobber høyt og lavt for en bedre jernbane. I tillegg til vanlig vedlikehold skal det gjøres arbeid knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange, blant annet på Stange stasjon.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Dovrebanen

Publisert: 22. april 2024 klokken 12:18

Jernbanespor med skinnegående arbeidsmaskiner, mannskap som jobber med kontaktledningen.

Riving og ombygging av kontaktledningsanlegget blir en hovedaktivitet under jobbøkten på Stange stasjon i pinsen. Bildet er fra arbeid på prosjektet Venjar-Langset. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

Det er hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim som stenges for togtrafikk fra natt til lørdag 18. mai ca. klokken 01:00 fram til mandag 20. mai ca. klokken 19:00.

l denne perioden erstattes togene med buss. Hvis du skal reise, finner du informasjon om din avgang i apper eller på nettsiden til togselskapet ditt. 

Stange stasjon

I august starter grunnarbeidene med nytt dobbeltspor gjennom Stangebyen, som blant annet innebærer ombygging av Stange stasjon. Derfor skal Bane NOR bruke togpausen i pinsen til å ta spor 2 ved stasjonen ut av bruk.

De første timene natt til lørdag blir det i hovedsak kabelarbeid som avgir begrenset støy.  Fra tidlig lørdag morgen blir det i økende grad jobbet med anlegget for togenes kjørestrøm, som innebærer noe maskinstøy fra traktorer og skinnegående maskiner.

De nærmeste naboene til arbeidsstedet vil få SMS med nærmere informasjon fra Bane NOR i god tid før pinsen.

Når anleggsarbeidet med dobbeltsporet starter opp i Stange sentrum i august, vil dette foregå på østsiden av dagens spor fram til sommeren 2026.  I neste fase fram til sommeren 2027 flytter arbeidene seg til vestsiden.   

Ottestad stasjon

Ved gamle Ottestad stasjon må stasjonsbygningen, godshuset og et lagerbygg rives for å gi plass til dobbeltsporet, slik det er hjemlet i reguleringsplanen for prosjektet. Det gjøres maskinelt rivearbeid i perioden hvor togene står. De nærmeste naboene til stasjonen vil motta egen varsling om arbeidene fra Bane NOR.

Stasjonsbygningen på Ottestad stod ferdig til åpningen av strekningen Eidsvoll-Hamar i 1880 og var tegnet av jernbanearkitekten Peter Andreas Blix.  I 1949 ble bygningen påbygd og eksteriøret forandret. Ottestad stasjon ble nedlagt i 1983.

Vedlikehold

I togpausen blir det også gjort grunnboringer på enkelte punkter i og ved sporet mellom Tangen og Stange.  Dessuten gjør Bane NOR ordinært vedlikehold og rutinemessige kontroller av de tekniske anleggene en rekke steder. Blant annet blir det sveisearbeider i sporet på dagtid ved Tangen stasjon, og i Sandvika bytter vi sviller på en 400 meter lang strekning ved det gamle sidesporet til flatbrødfabrikken.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til togtrafikken kan periodene med togstans ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunale helsemyndigheter.  Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidet.


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 22. april 2024 klokken 12:18