Markedsmøte underbygning og jernbaneteknisk arbeid

Bane NOR inviterer entreprenørmarkedet til informasjonsmøte torsdag 20. april 2023 om endringer i kontraktstrategi for gjenstående hovedkontrakter på dobbeltsporstrekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika.

 • Prosjektnyheter
 • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 21. mars 2023 klokken 15:47

Ilustrasjonsbilde fra Fokholgutua i SÅ-4.

Ilustrasjonsbilde fra Fokholgutua i SÅ-4. Foto: Bane NOR

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har løpende vurderte kontraktstrategien for prosjektet. Prosjektet har nå i 2023, med bakgrunn i mer kunnskap og endringer i rammer, foretatt en større endring av kontraktstrategien for de gjenstående kontraktene.

Dobbeltsporet for strekningen skal tas i bruk høsten 2027. Prosjekteringen gjennomføres av integrert team bestående av Bane NOR og rådgiver Sweco.

Følgende entrepriser vil gjennomgås i møtet:

SÅ-3: Stange sentrum

 • tverrfaglig utførelsesentreprise for alle fag eksl. signal (NS8405)
 • Kontrakten er planlagt utlyst i Q3-2023
 • Entreprisen har planlagt oppstart i Q2-2024
 • Oppsummert omfang: underbygningsarbeider, overbygningsarbeider og jernbaneteknisk arbeid eks. signal, ombygning av Stange stasjon, omorganisering av knutepunkt, høyspent omlegging i luft og grunn for ca. 1,8 km med dobbeltspor

SÅ-4: Stange nord-Åkersvika

 • Utførelsesentreprise (NS8405)
 • Kontrakten er planlegges utlyst i Q1-2024
 • Entreprisen har planlagt oppstart i Q1 -2025
 • Oppsummert omfang: matjordshåndtering, underbygning, konstruksjoner, massehåndtering, VA for ca. 10 km med dobbeltspor med tilkobling inn mot Hamar stasjon

Jernbaneteknisk arbeid

 • To geografisk inndelte (nord og sør) tverrfaglig jernbaneteknisk entrepriser (NS8405)
 • Spor, kontaktledning, elektro og tele samt langsgående føringsveier over formasjonsplan eksklusive signal
 • Kontraktene er planlagt utlyst i Q3-2024
 • Entreprisene har planlagt oppstart i Q1-2026
 • Oppsummert omfang:
  KSÅ-6 JBT sør: 17,5 km dobbeltspor fra Kleverud gjennom Hestnestunnelen på 3,1 km og Tangenvika bru på 1,04 km, ny stasjon på Tangen og Sørli tømmerterminal til sør for Stange stasjon
  KSÅ-7 JBT nord: 9,3 km dobbeltspor fra nord for Stange stasjon - over Åkersvika og tilkopling inn mot Hamar stasjon

Tid og sted

Møtet gjennomføres torsdag 20. april fra kl. 09.30 til kl. 12.00 i  Schweigaardsgate 33, Oslo. Det er mulighet for kaffe og uformell prat fra kl. 09.00. 

For de som ikke kan delta fysisk vil det være mulig å delta via Teams. Møtet vil gjennomføres på norsk.

Påmelding kan gjøres her: https://forms.office.com/e/GMmu8x4Gbt(├ąpnes i ny fane)

Spørsmål kan stilles til Morten Sigvardsen i Bane NOR på: morten.sigvardsen@banenor.no.

Her kan du lese mer om prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.

 


Publisert: 21. mars 2023 klokken 15:47