Samferdselsministeren markerte oppstart for jernbaneutbyggingen

Mandag 24. oktober sto samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for den offisielle markeringen av at dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune nå er startet. Når dobbeltsporet står klart i 2027, legges det til rette for et styrket tilbud for arealeffektive og klimasmarte reiser både for personer og gods mellom Oslo og Hamar.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 24. oktober 2022 klokken 17:05

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:10

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i det han fyrer av salven som markerer oppstart for utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Stange kommune.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i det han fyrer av salven som markerer oppstart for utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Stange kommune. Foto: Øystein Grue

Samferdselsministeren fikk æren av å fyre av tunnelsalven som markerte byggestart på Kleverud ved Mjøsa mandag 24. oktober. Han la vekt på at arbeidet med jernbaneutbyggingen på Dovrebanen er helt avgjørende for å kunne realisere to tog i timen og få en reisetid på om lag én time mellom Oslo og Hamar samt bedre kapasitet for godstog. Og ikke minst at dette prosjektet gjør at vi får tatt ut samfunnsnytten av jernbaneutbyggingen som foregår lenger sør ved Eidsvoll.

- Mer jernbane for pengene er viktigere enn noen gang. Jeg har skjønt at det allerede er gjennomført kostnadsbesparende tiltak som har gitt miljøgevinst på dette prosjektet. Det lyder som musikk i en statsråds ører, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter at han hadde avfyrt første salve i Hestnes-tunnelen under oppstartsmarkeringen.

Statsråden er opptatt av å binde sammen regioner i Innlandet og hovedstadsområdet for dette er viktig for folk og næringsliv i regionen. Han var tydelig på at regjeringen ønsker at flere skal velge grønne togreiser. Derfor prioriterer regjeringen fortsatt høy aktivitet på jernbanen og å videreføre de utbyggingsprosjektene som er i gang eller vedtatt igangsatt av Stortinget. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og prosjektsjef for utbyggingen, Geir Kvillum kunne gratulere hverandre etter at salven var avfyrt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og prosjektsjef for utbyggingen, Geir Kvillum kunne gratulere hverandre etter at salven var avfyrt. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Fakta om dobbeltsporet

Her finner du faktaopplysninger og nøkkeltall knyttet til dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Hestnes-tunnelen først ut - deretter jernbanebrua over Tangenvika

Utbyggingen på strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika gjennom Stange kommune i Innlandet er delt inn i flere kontrakter. Hestnes-tunnelen (KSÅ-1) er den første store kontrakten som er satt i produksjon og arbeidet med bygging av Tangenvika jernbanebru (KSÅ-2) er i startfasen. I disse dager er også konkurransen KSÅ-3, om å bygge en helt ny jernbanetrasé fra Tangenhalvøya og opp til Stange sentrum, lagt ut i markedet. Dette er en kontrakt der jernbanen går i dagen og hvor det bygges en helt ny Tangen stasjon. Konkurransene om de påfølgende entreprisene frem mot Åkersvika for den videre utbygging blir lagt ut senere.

Jernbanedirektør Knut Sletta var i sin hilsningstale inne på effekten jernbaneutbyggingen i InterCity-tiangelet gir.  

-  I Jernbanedirektoratet har vi blant annet registrert trafikkvekst på Dovrebanen etter utbyggingen av Langset-Kleverud. Det viser at når tilbudet på jernbanen blir bedre, så kommer også passasjerene, sier Knut Sletta, direktør i Jernbanedirektoratet.

Her kan du lese mer om milepæler i utbyggingen.

Jernbanedirektør Knut Sletta påpekte sammenhengen mellom tilrettelegging for bruk av tog og vekst i passasjertallet.

Jernbanedirektør Knut Sletta påpekte sammenhengen mellom tilrettelegging for bruk av tog og vekst i passasjertallet. Øystein Grue Foto: Øystein Grue

Miljøhensyn veier tungt i utbyggingen

Utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Stange mot Hamar er så vidt begynt, men det er allerede gjennomført betydelig kostnadsbesparende tiltak som i tillegg har gitt miljøbesparelser i form av redusert CO2- utslipp, reduksjon av massetransport og gjenbruk av stein i andre deler av prosjektet.

Konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum, i samtale med Stangeordfører Bjarne Christiansen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum, i samtale med Stangeordfører Bjarne Christiansen (tv) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (th). Foto: Olav Nordli, Bane NOR

– Jeg er veldig glad for at bærekraft står så sentralt i arbeidet, og jeg er imponert over hva prosjektet og entreprenørene har fått til så langt. Noen er allerede gjennomført og jeg ser frem til at vi sammen finner flere gode muligheter i tiden som kommer, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i bane NOR.

Bærekraft og gjenbruk står sentralt i hele utbyggingsprosjektet. Implenia, som skal bygge Tangenvika jernbanebru er sertifisert for BREEM Infrastructure (Ceequal-sertifisert), og Veidekke som bygger Hestnes-tunnelen er i ferd med å bli det. I de kommende kontraktene er dette et krav. Det blir for øvrig løpende jobbet med optimaliseringstiltak for å finne de smarte løsningene som reduserer både miljøpåvirkningen, fotavtrykket i naturen og kostnadene knyttet til dobbeltsporutbyggingen.

Les mer om de foreløpig største tiltakene og miljøgevinstene.

 


Publisert: 24. oktober 2022 klokken 17:05

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:10