Ni dager med buss gir bedre bane langs Mjøsa

Togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer tar pause fra 7. til 15. oktober mens Bane NOR gjør viktig arbeid med å utvikle den mest klimavennlige transportåren mellom Oslo og Innlandet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 19. september 2023 klokken 21:27

Gult buss for tog-skilt med en buss i bakgrunnen.

Se etter gul farge for å finne informasjon om buss for tog! Foto: Bane NOR

Det vil ikke gå persontog mellom Eidsvoll og Lillehammer fra lørdag morgen 7. oktober ca. kl. 07 fram til søndag 15. oktober ca. kl. 19.

Når trafikken starter opp igjen, tar vi i bruk den nye dobbeltspor-strekningen gjennom Eidsvoll. Den nye strekningen er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

Legg merke til dette

Eidsvoll: Persontogene sørfra snur på Eidsvoll fram til onsdag 11/10 kl. 19. I resten av perioden er Eidsvoll stasjon stengt, og togene vender på Eidsvoll verk.

Gardermobanen: Lørdag 14/10 og søndag 15/10 bytter vi en sporveksel ved Oslo lufthavn. Dette betyr færre spor i drift. Noen tog blir innstilt, og det kan oppstå forsinkelser.

Rørosbanen: Lørdag 14/10 og søndag 15/10 er det buss for tog mellom Hamar og Løten. I resten av perioden er det togtrafikk til/fra Hamar på Rørosbanen.

Dronefoto av ny jernbanebru over Vorma sett fra østsiden med spor og kontaktledning på brua.

Nå kobler vi inn nytt dobbeltspor på strekningen fra nord for Eidsvoll stasjon fram til Langset. Dermed vil togene gå over Minnevika jernbanebru, som med sine 837 meter blir Norges lengste jernbanebru. Foto: Bane NOR

Informasjon og merking i gult

Det er togselskapene som organiserer busstransporten mens togene står. Bane NORs ansvar er å tilrettelegge og gi god informasjon ved stasjonene.

– Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig å orientere seg. Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

På store stasjoner har vi skjermer med informasjon om bussavgangene. Ved noen mindre stasjoner går bussene fra holdeplasser et stykke unna, gjerne langs en hovedvei. Slike stasjoner har informasjonsplakater som viser deg veien. På bussholdeplassen finner du et permanent skilt som bekrefter at du er på rett sted, samt i hvilken retning bussen kjører.

Bussene kan bruke lengre tid enn toget og ha andre avgangs- og ankomsttider. Det kan også ta ekstra tid å finne bussholdeplassen og bytte mellom buss og tog.

– Ta med deg litt tålmodighet! Skaff deg gjerne informasjon om reisen på forhånd gjennom apper eller nettsider hos Entur eller togselskapene, lyder oppfordringen fra Victor Hansen.

Fiks ferdig dobbeltspor

Bane NOR gjør nå ferdig 13,5 km med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll. Dermed blir det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo fram til nord for Strandlykkja.

Trafikkavviklingen blir mer smidig og robust, og det blir færre forsinkelser for alle som bruker strekningen til daglig. Fra ruteendringen i desember reduseres reisetiden for persontog mellom Eidsvoll og Hamar med inntil fem minutter.  

I tillegg er det også bygd et nytt ventespor for godstog nord for Eidsvoll stasjon, som i kombinasjon med dobbeltsporet gir store gevinster for avviklingen av godstrafikken. 

Men aller størst betydning har den nye strekningen som et viktig skritt på veien mot dobbeltspor helt fram til Åkersvika ved Hamar. Når dette står ferdig i 2027, blir det plass til dobbelt så mange persontog, og de raskeste togene vil kjøre Oslo-Hamar på under én time.

Slik styrker vi jernbanen som den mest klima- og miljøvennlige transportformen. Et fullsatt pendlertog betyr 600 færre biler i rushtrafikken, og et godstog erstatter 30 vogntog på veiene.

Innholdsrik togpause

Anleggsarbeidet med nytt dobbeltspor gjennom Stange er også i full gang, og lengst i sør brukes togpausen til en sporomlegging ved Kleverud. På Sørli og ved Stange stasjon blir det ombygging av anlegget for togenes kjørestrøm.

Ellers gjøres det en rekke jobber knyttet til vedlikehold og kontroll av de tekniske anleggene. Blant annet skal det kjøres det slipetog fra Lillehammer til Hamar. Sliping av skinnene gir bedre kjørekomfort, trygger sikkerheten og reduserer støyen fra togene.

Planovergangen ved Brøttum stasjon blir bygd om, og vi bytter skinner og sviller flere steder, blant annet ved Hamar og Espa.  På Hamar blir det dessuten arbeid med ny bru over sporene på Espern i regi av Hamar kommune. Brua vil gi tryggere og bedre tilgang til strandsonen og legge til rette for byutvikling i området. Byggingen er et samarbeid mellom kommunen, Bane NOR, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom.

Dronefoto av Mjøsa, ny fylling og dagens jernbanespor, samt E6 og munningen av Hestnestunnelen.

Syd for Hestnestunnelen som er under bygging på Espa, brukes togpausen til å flytte sporet ut på den nye fyllinga som er anlagt. Dette blir en del av det framtidige dobbeltsporet. Foto: Bane NOR

Må vente på tur

Så langt som råd prøver Bane NOR å avvikle lange perioder med buss for tog mens det er minst trafikk midt på sommeren, men vi kan aldri stenge mer enn to hovedstrekninger inn mot Oslo samtidig.

– Da ville det blitt vanskelig å skaffe nok busser, samt plassproblemer for busstrafikken rundt Oslo S. Logistikken rundt togtrafikken på de åpne strekningene ville blitt vanskelig, og det hadde blitt mangel på skinnegående spesialmaskiner og kvalifisert personell til å utføre arbeidene både hos Bane NOR og våre entreprenører, forklarer prosjektsjef Andrew Croucher i Bane NOR.

Denne sommeren er det gjort store arbeider på Follobanen inn mot Oslo S, på Drammen- og Vestfoldbanen, samt Gjøvikbanen. Derfor er arbeidsperioden på Eidsvoll og langs Dovrebanen lagt til høsten. 


Publisert: 19. september 2023 klokken 21:27