Ikke ta sjanser!

Husk: Du har vikeplikt for toget. Ikke ta noen sjanser. Toget bruker lang tid på å stoppe.

Det er ikke lov å bruke planovergangene om det kan komme et tog. Toget kan ikke bråstoppe og bremselengden er for lang til å unngå sammenstøt. Det er med livet som innsats å ikke følge trafikkreglene på en planovergang.

Det er derfor veldig viktig at alle er oppmerksomme ved kryssing og følger instruksjonene ved planovergangene.

Planoverganger med veisikringsanlegg: Kjør ned bommen om du sitter fast!

Huskeliste for planoverganger som er sikret med bommer, lys- og lydvarsling:

  • Hvitt blinkende lys betyr at planovergangen kan passeres i samsvar med trafikkreglene. Du skal alltid se etter tog selv om overgangen er sikret.
  • Hvis det er bilkø, vent med å kjøre ut på planovergangen til du ser det er plass til å krysse uten å stoppe.
  • Rødt blinkende lys og lydvarsling starter like før bommene går ned. Har du startet å krysse, rekker du å komme over før bommene senkes. Trafikanter som nærmer seg, skal stoppe i trygg avstand.
  • Hvis du blir fanget mellom bommene, skal du kjøre ned bommen. Den knekker lett, og det er bedre å kjøre ned bommen enn å bli truffet av toget! Hvis du får motorstopp eller kjører deg fast på planovergangen, forlat bilen og bring personer i sikkerhet raskest mulig.
  • Vent alltid med å krysse til det røde lyset slutter å blinke. Selv om ett tog har passert, kan det komme ett til!

Planoverganger på privat veg: Stopp, se og lytt etter tog!

En usikret planovergang har ikke annen sikring enn skilt og/eller grind. Disse finnes bare der få trafikanter krysser jernbanen, og alle ligger på privat veg.

Ved disse planoverganger er det ofte satt inn andre sikkerhetstiltak. Dette er for eksempel varsellamper, grinder og avtaler med grunneier som begrenser bruk av overgangen. Flere steder har vi rutiner der den som skal krysse planovergangen må ringe togledelsen først for å få klarsignal. Dette gjelder særlig planoverganger som brukes i forbindelse med skogs- og jordbruk i perioder av året. Enkelte steder der det er dårlig sikt har vi satt ned toghastigheten, så det skal være trygt å krysse. Dette er ikke en ønskelig løsning, fordi det skaper utfordringer for togtrafikken. Vi jobber derfor med å finne andre løsninger som gir god sikkerhet.