Høysesong for farlig kryssing av jernbane: – Med livet som innsats!

Påsken er høysesong for farlig og ulovlig kryssing av jernbanen på ski og til fots. Mange vet ikke at de har vikeplikt for toget. Det bruker lang tid på å stoppe. Ikke ta noen sjanser, oppfordrer Pål Buset i Bane NOR.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 30. mars 2023 klokken 10:50

Bilde av et gult arbeidstog som kjører gjennom et snødekt fjellandskap.

Arbeidstog på Bergensbanen. Skisporene følger tett på og krysser sporet. Foto: Bjørn Løne, Spordrift AS

- Her har jeg alltid gått, og jeg flytter meg ikke. Toget blir pent nødt til å vente!

Kvinnen som ble anmodet om å forlate skinnegangen i nærheten av Lønsdal stasjon på Saltfjellet her om året, var klar i sin tale. Familien hadde brukt sporet som adkomst til hytta i tre generasjoner, og det skulle de fortsette med.

- Det er nok ikke vond vilje, men en sunn påminnelse kan nok være på sin plass. Om du «alltid» har gått i sporet, eller «bare» krysser en sjelden gang, etter å ha sett deg godt for, vil det før eller siden kunne gå galt. Toget kommer susende i mer enn 100 km/t, det kommer nesten lydløst, det kan ikke svinge unna og bruker 1 kilometer eller mer på å stoppe, sier Pål Buset, prosjektleder i Bane NOR.

Buset har mange eksempler på farlig og ulovlig kryssing av jernbanen:

En familie på påsketur blir nesten kjørt ned av et tog. En mann med pulk trekkes med langs sporet. En dame bruker skinnegangen som snarvei til hytta.

(Se eksempler på farlige hendelser nederst i saken.)

- Vi ser skispor på kryss og tvers av jernbanen gjennom hele skisesongen, men kanskje særlig nå ved påsketider, forteller Pål Buset, prosjektleder i Bane NOR.

Det kan alltid gå et tog

Selv om du kjenner rutetabellen inn og ut, kan du aldri stole helt på at du vet når neste tog kommer.

– Godstog og arbeidstog står ikke i tabellen. På vinteren går det også egne arbeidsmaskiner som driver snørydding. Det er viktig å ha dette i mente, og å uansett ikke krysse andre steder enn der det er trygt og lovlig, sier Buset.

Buset mottar mange av bekymringsmeldingene som kommer inn fra jernbanepersonell over hele landet. Særlig i høytidsdagene rundt påske, spenner folk på seg skiene og tar livsfarlige snarveier for å komme seg fra den ene til den andre siden av jernbanen.

– Skispor og jernbanespor hører ikke sammen. Det er en god huskeregel. Skal du krysse, er det kun trygt og lovlig der det finnes planovergang, eller vei over eller under jernbanen, forklarer prosjektlederen.

Det sitter et menneske forrest i toget

Buset minner også om at førerhuset er arbeidsplassen til lokføreren. For dem er selve skrekken å se folk på linja foran seg, og ikke ha mulighet til å svinge unna, eller stoppe i tide.

- De sitter med hjertet i halsen, og må bare bremse, tute og håpe at voksne og barn klarer å kaste seg langt nok unna sporet i tide, sier Buset.

Håkon Eggen er lokfører på Bane NORs arbeidsmaskin Beilhack, som daglig rydder Bergensbanen for snø og is om vinteren. Han ser ofte skispor som viser at folk har gått på ski bortover i jernbanesporet,  og over og ved sporet, og særlig mellom Geilo og Finse. Han har også sett barn leke i jernbanesporet om vinteren med foreldrene like i nærheten, og har holdt på å kjøre på folk.

- Jeg blir redd når jeg nesten kjører på noen. Det er ubehagelig å komme kjørende når vi vet at det kan være folk i og nært ved sporet. Vi tuter litt ekstra på de strekningene der vi ofte ser skispor i eller over jernbanesporet. Jeg er forberedt på å kjøre på noen en dag, det tenker jeg ofte på, sier Eggen.

To skigåere tråkker over jernbanens spor inne på en snødekt Finse stasjon.

Farlig kryssing på Finse Stasjon. Foto: Bjørn Løne, Spordrift AS

Ser daglig spor over jernbanen

Bane NOR får rapporter om noen titalls skiløpere i, eller på tvers av, sporet i løpet av en sesong. Men spor fra ski og tråkk over linja eller i togtraséen, tyder på at problemet er langt mer utbredt:

– For lokførere, brøytemannskaper og folk som arbeider med vedlikehold av jernbanen er slike syn dagligdags, sier Buset.

Fakta – Utdrag farlige hendelser på jernbanen

  • «Skiløper med pulk krysser sporet, mellom Ustaoset og Haugastøl. Skiløperen klarer så vidt å komme seg i sikkerhet, men pulken blir tatt av toget. Pulken inneholder heldigvis bare proviant.» (Utdrag fra Bane NORs interne synergirapporter)

  • «Tog 601 var svært nær å kjøre på et par som gikk på ski i sporet, med ryggen mot toget. (…) Lokfører ga signal «tog kommer» en rekke ganger før skiløperne ble oppmerksom på toget, og kom seg ut av sporet. Toget var da så nært skiløperne at lokfører var sikker på at han ville kjøre på dem. Da toget hadde stoppet var skiløperne forsvunnet. Forholdet gikk sterkt inn på lokfører.» (Utdrag synergirapport fra strekningen mellom Ål og Haugastøl) 

  • «Fører i tog 472 melder at en familie på ski med pulk og små barn krysset sporet like foran toget mellom Lønsdal og Bolna. Toget kom ut av en kurve i 100 km/t, og avstanden til familien var svært liten.» (Utdrag synergirapport fra strekning på Nordlandsbanen) 

  • «Etter at arbeidstoget hadde passert Vatnestrøm holdeplass oppdaget føreren tre skiløpere i sporet. Nødbrems ble tatt og føreren «hang» på fløyta. Skiløperne kastet seg opp i skråningen. Den ene trakk en kjelke etter seg. Denne ble splintret av plogen på motorvogna. Til alt hell kom skiløperne uskadd fra hendelsen.»

  • «Lokomotivfører melder: Det påtreffes til stadighet gående, skiløpere og snøscootere i sporet mellom Reinunga og Myrdal.»

  • «Skigåere i sporet ved km 351,3 på Bergensbanen da tog 602 kom kjørende. Fører tok nødbrems og greide å stoppe i god avstand. Et par av personene hadde problemer med å komme seg ut av sporet på grunn av høye brøytekanter. Fører OK.»
I et snødekt terreng står det en stolpe med advarsel om å krysse jernbanen. Ved siden av går skispor som krysser jernbanen.

Skispor ved og over sporet på Bergensbanen. Foto: Bane NOR


Publisert: 30. mars 2023 klokken 10:50