Terminaltjenesten

Vi skal som eier og driftsansvarlig for godsterminaler i Norge utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger. Her finner du informasjon om gods- og tømmerterminalene i Norge, inkludert terminaldrift og terminaltjenester.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Gjennom fokus på sikkerhet, effektivitet, kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling vil Bane NOR bidra til en økning av jernbanens andel av godsmarkedet. 

Våre terminaler har fokus på å sikre at jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører kan få oppfylt sine behov for terminaltjenester på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i forbindelse med godstransport.

Alle som vil tilby sine tjenester på våre terminaler må ha en tilgangsavtale med oss før de kan levere sine tjenester til jernbaneforetakene. Dette sikrer at alle blir behandlet likt og må tilfredsstille de samme kriteriene før de kan levere sine terminalleveranser til kundene av terminalen.

Leveranser

Når kunden kommer til Bane NORs godsterminaler skal de oppleve et helhetlig produkt med enhetlige krav til utforming, kvalitet, logistikk, høflighet, respekt og andre elementer som kjennetegner en god bedriftskultur og merkevare. Terminalene skal være med på å bidra til at kunden velger å bruke jernbane som transportmiddel for godset også neste gang.

På terminalene vil det være ulike typer tjenester.

Søk etter terminaler

Her finner du kontaktdetaljer til og informasjon om alle godsterminalene våre.

Godstransport

Finn informasjon relatert til godstransport.

Kontaktinformasjon

;