Bane

Som eier av infrastruktur har vi et viktig ansvar om å drifte og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen på en effektiv, bærekraftig og sikker måte. Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med å opprettholde jernbanens funksjon både for togselskapene og for de reisende.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Banetjenesten sørger for en sikker jernbaneinfrastruktur som tilrettelegger for høy punktlighet og innfri mål om oppetid. Vi drifter og vedlikeholder også skinnegående arbeidskjøretøy. 

Leveranser

En av våre viktigste oppgaver er å opprettholde jernbanens funksjon. Målet er å forbedre driftsstabiliteten, redusere antall forsinkelser og innstillinger og sikre en bedre oppetid. Rett nivå på drift, vedlikehold og fornyelse gir trygghet og forutsigbarhet for både reisende, togselskap og vareeiere.

Kontaktinformasjon

Thor Brækkan

Regionsdirektør, Region Nord

Hans Gunnar Dokken

Regionsdirektør, region Sør-Vest

Lars Berge

Regionsdirektør, Region Stor-Oslo

Kristine Jessen

Regionsdirektør, region Midt

;