Alle nyheter

Les de siste nyhetene om vårt arbeid i hele landet.

Søkeresultat

Viser 13 - 24 av 420 treff

Filtrert på:

 • Nyheter og aktuelt
Fjern filter
 • Sikrer jernbanen mot flom og ras – på gjengrodde stier

  Stein, grus og kvister graves ut av gamle dreneringsrør. Nye vannveier støpes, så regnet kan renne fritt. Stadig større deler av jernbanen blir sikret mot oversvømmelser og ras.

  Fire menn i vernetøy står ved skinnegangen. Nedenfor dem går en stikkrenne under jernbanen.
 • Leverandørdag 2024

  Mange har etterspurt den, og vi er glade for å meddele at i år blir det leverandørdag. Dagen er fortsatt under planlegging, men datoen er satt og du kan holde av tirsdag 19. november.

  Fra leverandørdagen 2022, folk som mingler og stands i bakgrunnen.
 • Når vi er på jobb for jernbanen, kommer sikkerhet først

  Når vi bygger fremtidens jernbane, skal vi få mest mulig jernbane for pengene. Men første steg er at de som utfører jobben for oss, tar sikkerhet og lønns- og arbeidsvilkår på alvor.

  Skinnegående arbeidsmaskin i tunnel, to personer jobber i sporet.
 • Fjoråret toppår for nestenulykker på planovergangene

  Årlig skjer det mellom 600 og 700 nestenulykker på planoverganger. I fjor ble ett toppår med hele 815 slike hendelser. De fleste skjer fordi bilister, syklister og gående ikke følger trafikkreglene.

  Et vogntog står midt i planovergangen. Bommene ligger oppe på taket av lastebilen.
 • Når fjellet er i bevegelse, bolter de steinblokkene fast

  De borrer seg fire meter rett inn i fjellet. Så limes det inn lange bolter som hindrer ras og steinsprang. Vedlikehold må til for å holde jernbanen åpen mellom Bodø og Stjørdal.

  Tre mann i vernetøy står foran en gul arbeidsmaskin.
 • Vi ruster opp Ofotbanen – for drift både sommer og vinter

  I sommer skal det byttes ut 12 400 meter skinner. I løpet av høsten skal det bygges nye snøoverbygg. Nå pusser vi opp den viktige banestrekningen.

  Langt tog med mange vogner går gjennom snødekt fjellområde.
 • Jernbanen har for dårlig punktlighet

  Torsdag 30. mai presenterte Riksrevisjonen sin rapport om situasjonen på norsk jernbane. Konklusjonen overrasker ingen: for få tog går i rute.

  mange folk ute og går
 • Dette kan du lesa om i årsrapporten for 2023

  Fjoråret vårt var prega av Follobanen, samanslåing med Spordrift og ekstremvêret «Hans», men også opning av nye dobbeltspor som har gitt auka kapasitet og betre punktlegskap.

  To arbeidere ved skinner i tunnel.
 • Først ute med ny standard for rapportering

  Bane NOR er blant dei første i Noreg som tek i bruk EUs nye standard for berekraftsrapportering i årsrapporten for 2023.

  Direktør bærekraft Karoline Bakka Hjertø
 • Usikker framdrift for nytt signalsystem

  Til liks med andre europeiske land opplever Noreg ytterlegare utfordringar i utrullinga av digitalt signalsystem. Vi må gjere nye vurderingar av tidsplanar og konsekvensar etter at alle dei tre leverandørane melder om forseinkingar.

  Togledersentral med skjermer
 • Hele Sørlandsbanen åpen for trafikk

  Strekningen mellom Vegårshei og Gjerstad er fra søndag 2. juni åpen for trafikk. Det har vært et omfattende arbeid med å utbedre skadene etter avsporingen på Sørlandsbanen.

  Mange anleggsmaskiner jobber på jernbanen
 • Nå starter vi med buss for tog

  29. juni starter sommerens periode med buss for tog. Se oversikten her over hvor vi skal jobbe i sommer og hvor det blir alternativ transport.

  Gule skilt og mennesker som går
Abonner på RSS