Alle nyheter

Les de siste nyhetene om vårt arbeid i hele landet.

Søkeresultat

Viser 1 - 12 av 807 treff

 • Usikker framdrift for nytt signalsystem

  Til liks med andre europeiske land opplever Noreg ytterlegare utfordringar i utrullinga av digitalt signalsystem. I Bane NOR må vi no gjere nye vurderingar av tidsplanar og konsekvensar etter at alle dei tre leverandørane melder om forseinkingar.

  Togledersentral med skjermer
 • Asfaltering av gang- og sykkelvei

  Det vil pågå arbeider med asfaltering og utbedring av gang- og sykkelveien på Kopstad, Nykirke, torsdag 30. mai.

 • Store skader etter avsporing på Sørlandsbanen

  Arbeidet etter avsporingen på Sørlandsbanen er godt i gang, men arbeidet er mer omfattende enn først antatt. Sporet mellom Vegårshei og Gjerstad vil være stengt den kommende uka, og foreløpig prognose for åpning av strekningen er søndag 2. juni.

  Bilde av et godstog som står stille ved skinnegangen.
 • Infrakraft skal bygge om Røyken stasjon

  Bane NOR har signert kontrakt med Infrakraft for ombygging av Røyken stasjon. Prosjektet er del av tilpasningen av 10 stasjoner til nye lokaltog i Oslo-regionen.

  Håndtrykk mellom mann og kvinne
 • Når pendlerne tar fri, da jobber vi

  Mens mange togpendlere har ferie, benytter Bane NOR tiden til å bygge og vedlikeholde jernbanen på Østlandet. Da må togtrafikken stanses og togene erstattes med buss.

  Gule skilt og mennesker som går
 • Randklev bru er opna for togtrafikk

  Randklev bru opna for trafikk igjen måndag 20. mai etter at ho vart øydelagd under uvêret Hans i fjor. No kan endeleg person- og godstoga køyra som normalt igjen på heile Dovrebanen.

  Godstog køyrer over jernbanebru i stål
 • Status – og veien videre

  Bane NOR gjør Trønder- og Meråkerbanen klar for grønn og elektrisk togdrift. Arbeidet utføres i etapper, slik at effekten kan tas ut så tidlig som mulig. I alt skal det investeres 2,1 milliarder kroner for å elektrifisere 120 km bane. Her får du siste nytt om status for arbeidet.

 • Nytt dobbeltspor gir fleire tog mellom Arna og Bergen

  Tysdag 14. mai vart dobbeltsporet mellom Arna og Bergen offisielt opna, etter nesten ti års utbygging. Effekten er fleire lokaltog, auka kapasitet for godstrafikk og fleire tog i rute.

  Mann i dress klipper snor
 • Ruster opp langs hele Dovrebanen

  Dovrebanen er hovedpulsåra for gods- og persontrafikk i Midt-Norge. For å sørge for at jernbanen er i best mulig stand, skal Bane NOR bruke pinsehelga til å drive vedlikehold.

  Tre mennesker i arbeidsklær står i bredbent i sporet. De er i gang med å bytte sviller.
 • RIAS bygger undergangen på Nordby

  Bane NOR har inngått kontrakt med entreprenøren RIAS om bygging av ny undergang ved Nordby holdeplass på Hovedbanen i Ullensaker.

  De to personene skjærer hvert sitt stykke av en stor marsipankake.
 • Bane NOR og Syklistforeningen kartlegger sykkelforholdene rundt stasjoner

  Sammen med Syklistforeningen skal vi gjennomføre et pilotprosjekt for å kartlegge hvordan folk reiser til togstasjoner og hvordan det kan bli mer attraktivt å bruke sykkel når man reiser dit.

  mann og gutt med rød lastesykkel i sykkelhotell, mange sykler rundt.
 • Stenger deler av Fjordveien 10.-13. mai

  Det er nødvendig å stenge deler av Fjordveien, når det skal legges om høyspent i gaten.

  Dronefoto som viser strekningen som blir stengt.
Abonner på RSS