Tonje W. Frislid og Gunhild H. Synnestvedt blir nye konserndirektører i Bane NOR

Etter flere måneders rekruttering er Bane NORs konsernledelse endelig komplett. Tonje Wikstrøm Frislid blir konserndirektør for Trafikk og Gunhild Hernes Synnestvedt for Etterlevelse og sikkerhet.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. juni 2024 klokken 12:00

bilde av Tonje Wikstrøm Frislid og Gunhild Hernes Synnestvedt

Nye konserndirektører: Tonje Wikstrøm Frislid og Gunhild Hernes Synnestvedt Foto (t.v): Sverre Chr. Jarild - Foto (t.h): Bane NOR

Tonje Wikstrøm Frislid (49) er tidligere administrerende direktør i Flyr. Nå blir hun konserndirektør for divisjonen Trafikk i Bane NOR. Wikstrøm Frislid kommer fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge, et av Norges største busselskaper.

- Jeg gleder meg til å jobbe innenfor et så viktig samfunnsområde som Bane NOR har, og det er ekstra motiverende at jernbanen har høy prioritet. Jeg har hatt flere gode samtaler med Thor Gjermund Eriksen og teamet i Bane NOR underveis i prosessen, og ser frem til å bli en del av konsernet, sier Tonje Wikstrøm Frislid. 

Wikstrøm Frislid har også flere års erfaring fra Norwegian og Unibuss. Hennes mange år fra samferdselssektoren vil ha stor betydning for hennes rolle i Trafikk.

- Tonje har lang erfaring fra operativ virksomhet i samferdselssektoren, der sikkerhet, nøyaktighet og forbedringsprosesser er helt sentralt. Jeg er glad for at hun skal stå i spissen for alle våre flinke medarbeidere i Trafikk i tida som kommer, og jeg ser frem til å få henne med i Bane NORs toppledelse, sier Thor Gjermund Eriksen.

Tonje Wikstrøm Frislid tiltrer stillingen i Trafikk i månedsskifte oktober / november.

Ny konserndirektør for Etterlevelse og sikkerhet

Gunhild Hernes Synnestvedt (53) har jobbet i Bane NOR som juridisk direktør, siden 2017. 1. september blir hun konserndirektør for den nye konsernfunksjonen Etterlevelse og sikkerhet.

- Siden jeg startet som juridisk direktør, har jeg vært heldig å få jobbe med alle de fagområdene som inngår i Etterlevelse og sikkerhet. Det er viktige områder for at vi skal lykkes med vårt samfunnsansvar. Sammen med dyktige kolleger, interessenter og samarbeidspartnere, blir det viktig å videreutvikle de enkelte fagområdene i Etterlevelse og sikkerhet, både hver for seg og samlet, slik at vi fortsatt ivaretar forpliktelsene våre, håndterer ordinær drift og er rustet for framtiden. Den jobben ser jeg frem til, sier Gunhild Hernes Synnestvedt.

Hernes Synnestvedt har i tillegg til sin juridiske erfaring, lang fartstid fra Avinor. Siden mai i år har hun vært konstituert konserndirektør for Strategi og bærekraft i Bane NOR.

- Gunhild kjenner vi jo godt fra rollen som juridisk direktør og fra hennes roller i konsernledelsen. Nå skal hun utvikle den nye divisjonen Etterlevelse og sikkerhet. Bane NOR setter hensynet til sikkerhet aller fremst og vi skal bygge tillit gjennom etterlevelse, åpenhet og gode prosesser. Det vet jeg Gunhild brenner for, sier Thor Gjermund Eriksen.

Komplett konsernledelse

Siden Thor Gjermund Eriksen tiltrådte stillingen som konsernsjef i november i fjor, har han jobbet for å etablere en helhetlig og tydelig konsernledelse. Etter mange fungeringer er han godt fornøyd med ledelsen han nå skal få gleden av å jobbe med fra høsten.

- Jeg har vært opptatt av at kandidatene har en tilleggskompetanse og profil utover det området de skal ha ansvaret for. Særlig knyttet til overordnet ledelse, strategisk nivå og evne til å utvikle og bidra til å bygge team og en åpen kultur. Derfor er jeg overbevist om at vi får en toppledelse nå som er godt rustet for å utvikle hele organisasjonen. Den nye konsernledelsen består av dyktige enkeltpersoner med relevant erfaring fra Bane NOR og folk som tilfører erfaring og kompetanse fra andre sektorer. Det er også bra at ledelsen består av fem kvinner og fem menn, sier konsernsjefen.

Her er Bane NORs nye konsernledelse:

 • Thor Gjermund Eriksen, Konsernsjef
 • Anders Riiber, Konserndirektør for Økonomi og finans
 • Henning Bråtebæk, Konserndirektør for Drift og vedlikehold
 • Beate Hamre Deck, Konserndirektør for Mennesker og Kommunikasjon
 • Vibeke Røise Warholm, Konserndirektør Strategi og bærekraft
 • Sverre Kjenne, Konserndirektør for Digitalisering og teknologi
 • Tonje Wikstrøm Frislid, Konserndirektør for Trafikk  
 • Bettina Sandvin, Konserndirektør for Utbygging
 • Gunhild Hernes Synnestvedt, Konserndirektør for Etterlevelse og sikkerhet
 • Jon-Erik Lunøe, Konserndirektør for Eiendom

Les også: Vibeke Røise Warholm blir ny konserndirektør for Strategi og bærekraft i Bane NOR


Publisert: 28. juni 2024 klokken 12:00