I år styrker vi jernbanen for 28 milliarder

Vi skal få flere tog på Dovrebanen og mellom Bergen og Arna. Vi skal bytte ut diesel med grønn strøm i Trøndelag, og får et nytt digitalt signalsystem på Gjøvikbanen.

 • Nyheter og aktuelt
 • Utbyggingsprosjekt
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Planprosjekt

Publisert: 20. mars 2024 klokken 07:00

En mann sitter og sveiser i skinnegangen, så gnistene fyker.

I år skal Bane NOR bruke åtte milliarder til vedlikehold og fornying av jernbanen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Det tvinnes ikke tomler i jernbane-Norge. I år bruker staten 28 milliarder kroner til investeringer i nye anlegg, drift, vedlikehold og fornyelse av gammel infrastruktur.

Arbeidet er i full gang. Noen av prosjektene har pågått over flere år og blir ferdige i 2024. Andre tiltak starter nå og skal bidra til en forbedring av jernbanen i framtida.

– I samarbeid med resten av sektoren skal vi gradvis styrke togtilbudet. Det er viktig slik at flere kan reise utslippsfritt, og for å flytte mer godstrafikk over fra veiene til klimavennlige spor, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Vil pusse opp gamle anlegg

Bane NOR skal i løpet av 2024 bruke over 28 milliarder kroner til investeringer, drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen. Disse pengene fordeler seg slik:

 • 4 milliarder kroner til drift.
 • 2,8 milliarder til vedlikehold.
 • 5,2 milliarder til fornyelse (utbytting av gammelt utstyr).
 • 16,3 milliarder til investeringer (helt ny jernbane).

Eriksen påpeker viktigheten av investeringer for å øke kapasiteten på jernbanen og midler til vedlikehold.

– Det er svært viktig å styrke vedlikeholdet og fornyelsen av våre gamle og delvis nedslitte anlegg. I tillegg trenger vi større kapasiteten på jernbanen. Flere av strekningene våre er sprengt på grunn av det store antallet person- og godstog som er i trafikk., sier konsernsjefen.

Syv effekter vi skal oppnå i 2024

Eriksen har stor tro på arbeidet som er i gang, og peker på særlig syv effekter som vi jobber for å oppnå allerede i år. I tillegg har vi oppstart av et stort prosjekt for å styrke strømtilførselen på Bergensbanen.

Dette har Bane NOR avtalt med Samferdselsdepartementet at vi skal levere i år:

 • Flere tog mellom Arna og Bergen – Her åpner det et nytt dobbeltspor i vår. Dermed kan antall avganger med lokaltog dobles.

 • Styrker godstransporten på Bergensbanen – Det blir en økning i kapasiteten fra den moderne, effektive og utslippsfrie terminalen på Nygårdstangen.

 • Flere tog på Gjøvikbanen – Her har vi blant annet bygget ut kryssingsspor (en kort strekning med dobbeltspor, der motgående tog kan passere hverandre). På sikt jobber vi for å innføre flere togavganger på dag- og kveldstid, utenom rushtida.

 • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS) på Gjøvikbanen – Et nytt digitalt signalsystem skal etter planen komme på plass til høsten. Det kan føre til at flere tog går i rute. 

 • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen og innføring av nye tog – Vi går fra diesel til grønn strøm på strekningen mellom Støren og Stjørdal. Det reduserer utslippene og betyr innføring av nye, moderne tog.

 • Flere og raskere tog på Dovrebanen – I år skulle vi fått fem minutter kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, på grunn av utbyggingen av dobbeltspor mellom Venjar, Eidsvoll og Langset. Det fikk vi imidlertid allerede i 2023, fordi prosjektet ble ferdig i god tid før fristen, etter å ha brukt mindre penger enn budsjettert.

 • Bedre driftsstabilitet på Østfoldbanen – Vi bytter ut strømlinene og tetter Blixtunnelen bedre. Det betyr mindre drypping av vann og dermed mindre isdannelser om vinteren. Når begge løpene i tunnelen gjenåpnes, blir det flere og raskere tog, og bedre punktlighet på Østfoldbanen.

 • Randklev bru – Her forventes det en gjenåpning av togtrafikk før sommeren, og dermed gjenopprettelse av forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Dette er viktig både for person- og godstogtrafikken.

 • I år starter arbeidet med å bytte ut det gamle og slitte strømanlegget mellom Hønefoss og Haugastøl på Bergensbanen. På sikt skal det sikre en mer stabil strømtilførsel, noe som fører til færre stopp i trafikken. Det gjør det samtidig mulig å kjøre tyngre godstog på Bergensbanen, og kutter vedlikeholdskostnadene.

Bedre punktlighet på sikt

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med lista over årets tiltak. Han påpeker at flere av prosjektene også skal bidra til færre forsinkelser og innstilte avganger.

– Vi har mye gammel infrastruktur og en del nedslitte anlegg. Det gjør arbeidet med punktlighet komplisert, tidkrevende og dyrt. Det finnes ingen enkle løsninger som gir raske resultater. Vi jobber for å bedre togtilbudet på sikt, i samarbeid med togselskapene og våre øvrige kolleger i jernbanesektoren, sier Eriksen.


Skrevet av:

 • Simen Slette Sunde

Publisert: 20. mars 2024 klokken 07:00