Follobanens ene tunnelløp stenges 15. april for å skifte strømlinene

Bane NOR skal skifte strømlinene i Blixtunnelen, og stenger derfor det ene tunnelløpet fra og med 15. april.

  • Nyheter og aktuelt
  • Follobanen

Publisert: 13. mars 2024 klokken 08:00

Oppdatert: 12. april 2024 klokken 10:27

Jernbanetunnel med skinnegang løper innover i tunnel

Follobanen går gjennom Blixtunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Dette får noen konsekvenser for togenes avgangstid. Sjekk Vys app eller nettside for mer informasjon(├ąpnes i ny fane)

Togene som kjører gjennom Follobanens tunnel, får i dag strøm fra aluminiumsliner i taket av tunnelen. I fjor ble det oppdaget at det stedvis drypper  alkalisk(├ąpnes i ny fane) vann fra tunneltaket og ned på strømlinen. Dette førte til slutt til at strømlinen røk. At det drypper i tunnelen, utgjør ingen fare for de reisende eller ombordpersonalet, men det kan gå ut over togtrafikken.

Derfor skal linene i tunnelen byttes ut til kobberliner som tåler alkalisk vann bedre. Arbeidet skal skje i perioden fra 15. april til desember, og gjennomføres i et tunnelløp av gangen mens det andre tunnelløpet holdes åpent for togtrafikk. Vi planlegger å være ferdig i det første tunnelløpet 22. juli. Arbeidet i det andre tunnelløpet starter i august, og skal etter planen være ferdig før oppstart av den nye ruteplanen for 2025, som skjer i desember.

 -  Vi gjennomfører arbeidene slik at det blir minst mulig konsekvenser for de reisende. De som pendler mot Oslo om morgenen og tilbake igjen mot Ski på ettermiddagen blir prioritert og kjører gjennom Blixtunnelen i begge retninger. Disse passasjerene vil ikke merke noen forskjell i rutetilbudet, sier Martin Rosenlund, prosjektdirektør i Bane NOR.

Slik blir togtilbudet

  • Morgen/formiddag frem til kl. 13:00 kjører de togene som skal i retning Oslo som normalt på Follobanen, via tunnelen. Togene fra Oslo må kjøre på Østfoldbanen (den gamle linjen), og reisetiden blir ca. 15–20 minutt lenger. Derfor får disse togene tidligere avgangstid.

  • Ettermiddag/kveld fra kl. 13:00 og ut dagen kjører togene som skal fra Oslo som normalt på Follobanen, via tunnelen. Togene til Oslo må kjøre på Østfoldbanen (den gamle linjen), og reisetiden blir ca. 15–20 minutt lenger.

  • R23 Oslo S–Ski/Moss: En avgang i timen blir innstilt.

  • L2/L2X Stabekk–Ski: Kjører hvert kvarter som vanlig. Rushtidavgangene, linje L2X, blir innstilt, med unntak av to avganger på morgenen fra Ski.

De togene som skal mot rush kjører via Østfoldbanen, og det betyr at det blir flere tog på den gamle linjen enn normalt. Dette gjør togtrafikken litt mer utsatt for forsinkelser, dersom noe uventet skulle skje.

(Kilde: Vy.no)

Andre planlagte arbeider i perioden

Bane NOR skal også gjennomføre tetting av mindre lekkasjepunkter i tunnelen i samme periode.

I tillegg skal vi utvide sporvidden på jernbanesporene. Flere passasjerer har opplevd at det rister når de kjører gjennom Blixtunnelen. Det kan være ubehagelig, men er ikke farlig. Det er ingen sikkerhetsrisiko knyttet til å reise med tog gjennom Blixtunnelen.

Årsaken til ristingen er at sporet er blitt smalere etter at det ble installert, i kombinasjon med at noen togsett ikke har godt nok dreide hjul.

 - Når vi har justert sporvidden og togselskapet får dreid hjulene har vi tro på at problemet vil være løst. Vibrasjoner av denne typen har vi også hatt når vi har åpnet andre nye strekninger, for eksempel i Holmestrandporten for noen år siden, sier Rosenlund.

Blixtunnelen er bygget for å kunne justere sporbredden. Vår leverandør skal fra 15. april i gang med å utvide sporet noen få millimeter i et tunnelløp av gangen.

Portrettbilde av mann

Martin Rosenlund er prosjektdirektør i Bane NOR Anne Mette Storvik, Bane NOR

Har forsterket vedlikeholdet

Etter at Bane NOR oppdaget mindre lekkasjepunkter i tunnelen, har vi kontinuerlig tettet dem etter hvert som de er oppdaget. I etterkant av hendelsen i mai 2023 har taket blitt inspisert oftere, og lekkasjepunkter blitt utbedret fortløpende. Det betyr at det er svært lite sannsynlig at et tog mister kjørestrømmen og blir stående i tunnelen i påvente av at strømlinene blir byttet.

Til sammen har om lag 73 500 tog kjørt på Follobanen siden den åpnet for trafikk og halverte reisetiden mellom Oslo og Ski. Mer enn ni av ti tog har vært i rute siden banen gjenåpnet 5. mars 2023.

Begge tunnelløpene i Blixtunnelen er åpne for trafikk i perioden 22. juli-4. august. I denne perioden er Østfoldbanens lokale linje stengt fordi Bane NOR skal utføre planlagt sommerarbeid.

 

 


Publisert: 13. mars 2024 klokken 08:00

Oppdatert: 12. april 2024 klokken 10:27