Vil prioritere punktlighet og ruste opp jernbanen

Bane NOR og Jernbanedirektoratet ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan (NTP), for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. oktober 2023 klokken 15:38

Folk i gule arbeidsklær jobber ute i skinnegangen. I bakgrunnen ser vi et arbeidstog.

Bytting av sviller der gamle tresviller erstattes av betong. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

(Nederst i saken kan du laste ned våre innspill til Nasjonal transportplan).

Passasjerer og næringsliv er avhengig av et forutsigbart togtilbud. Derfor foreslår Bane NOR og Jernbanedirektoratet å prioritere tiltak som kan gjøre jernbanen mer pålitelig i neste Nasjonale transportplan.

Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust.

– For alle som bruker toget, enten man er pendler eller vareeier, er det viktigste at toget kommer og går når det skal.  Prioriteringen av vedlikehold og fornyelse er nøkkelen for å lykkes med dette, og er derfor vårt viktigste innspill til regjeringen, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Det aller meste av trafikken på jernbanenettet i Norge kjører på gammel infrastruktur.

– I vår «InfraStatus»-rapport er det beskrevet hvilket konkret behov jernbanen har for vedlikehold fremover. Rapporten viser at 21 % av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. En manglende satsing på dette nå, vil gjøre det betraktelig dyrere å rette opp i feilene som vil oppstå i fremtiden, understreker Henning Bråtebæk.

Bilde av mann i gult arbeidstøy.

Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Prioriterer persontrafikk rundt byene

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær.

- Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Dette skriver Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet om saken

Fire hovedprioriteringer

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan:

 • Ta vare på det vi har
 • Fullføre det som er satt i gang
 • Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger
 • Styrke togtilbudet rundt de store byene

Vi vil fullføre påbegynte prosjekter

Vi vil også prioritere å gjøre ferdig våre påbegynte utbygginger. De siste årene er det satt i gang en rekke større og mindre prosjekter som gir store forbedringer i togtilbudet over hele landet.

– Vi mener vi får mest jernbane igjen for pengene og et best mulig togtilbud ved å prioritere å ta vare på det vi har og fullføre det som er satt i gang, avslutter Henning Bråtebæk.

Tirsdag 3. oktober leverte Bane NOR og Jernbanedirektoratet våre felles forslag til prioriteringer i neste Nasjonal transportplan for perioden 2025 til 2036.

Foreslåtte prioriteringer i første seksårsperiode

Oppdraget er å prioritere innenfor tre økonomiske rammer: lav ramme, videreføring av dagens ramme og høy ramme. I videreføring av dagens ramme foreslås følgende prioritering:

 • Betydelig økning av vedlikehold og fornyelse sammenliknet med dagens nivå
 • Økt kapasitet for kombigods på strekningene Oslo – Narvik og Oslo – Trondheim
 • Flere tog i Oslo – navet
 • To tog i timen på Trønderbanen
 • ERTMS på hele jernbanenettet

Utbyggingsprosjekter som er satt i gang

2024:

 • Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen
 • Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal
 • Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige

2025:   

 • Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg
  • Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles
  • Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles
  • Oppgradering av Drammen stasjon

2025/2026:

 • Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.

2027:

 • To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid

2030:

 • Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum

VĂ¥re innspill til Nasjonal Transportplan

Her er Jernbanedirektoratet og Bane NORs felles innspill til Nasjonal transportplan for 2025-2036.


Publisert: 3. oktober 2023 klokken 15:38