Styrets rapport etter Follobanehendelsen i 2022

Styret i Bane NOR bestilte tidligere i år en ekstern evaluering av åpningen av Follobanen. Oppdraget gikk til PwC, og mandag 26. juni ble evalueringen behandlet i styremøtet.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. juni 2023 klokken 08:00

PwC (PriceWaterhouseCoopers) har identifisert de bakenforliggende årsakene til at banen ble stengt, kort tid etter åpningen 11. desember i fjor. I tillegg gikk oppdraget ut på å finne punkter som Bane NOR kan lære av og tiltak som sørger for at noe lignende ikke skjer igjen.

– Styret er opptatt av å forstå hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hvordan vi kan forbedre oss. Rapporten bygger opp under det samme bildet som Samferdselsdepartementets undersøkelse tegner. Den er også sammenfallende med Bane NORs interne analyse. Til sammen gir disse tre rapportene viktige læringspunkter som styret vil gå grundig inn i og følge opp sammen med administrasjonen. Mye av dette arbeidet er Bane NOR allerede i gang med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. 

Evaluering av Follobaneprosjektet PwC

Her kan du laste ned hele rapporten, som er utarbeidet av PwC for Bane NOR juni 2023.

Om rapporten

  • Denne rapporten er resultatet av evalueringen PwC (PricewaterhouseCoopers Norge AS) har utført på oppdrag fra styret i Bane NOR.

  • Gjennomgangen ble gjort i perioden mars til juni 2023.

  • Bak rapporten står et team bestående av PwC, Advokatfirmaet PwC AS, med bistand fra Holte Consulting AS og LLM Consulting GmbH. 

Publisert: 27. juni 2023 klokken 08:00