Nordlandsbanen er åpnet etter ekstremværet

Rasfaren har avtatt, og Nordlandsbanen er nå åpnet på hele strekningen Mosjøen-Bodø.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 25. januar 2023 klokken 15:42

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Sørpeskred har krysset vei og bane.

Fra rasstedet mellom Fauske og Bodø hvor både vei og bane er berørt. Til høyre på bildet ser vi et skred som har krysset Nordlandsbanen. Foto: Bane NOR

Saken er oppdatert torsdag 26. januar kl. 13:45.

Det var kombinasjonen av høye temperaturer og svært kraftig regn som førte til stor fare for snø- og sørpeskred onsdag. For å ivareta sikkerheten ble derfor Nordlandsbanen stengt på hele strekningen Mosjøen-Bodø fra midt på dagen onsdag til midt på dagen torsdag.

På Nordlandsbanen gikk det skred i Dunderland, nord for Bjerka og ved Kleivberget mellom Fauske og Oteråga, hvor riksvei 80 også ble stengt. På dette stedet ble det torsdag gjort undersøkelser med drone i sideterrenget for å fastslå at det var trygt å rydde rasene som gikk onsdag morgen. 

Rasene i Dunderland og ved Bjerka ble ryddet onsdag. I Dunderland stod et godstog  fast i snømassene, og dette ble frigjort onsdag ettermiddag. 

Trafikkmeldinger

Er toget i rute? Her finner du en oversikt over avvik, endringer og forsinkelser på jernbanen. For informasjon om gods, kontakt ditt godstogselskap.


Publisert: 25. januar 2023 klokken 15:42

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00