Mer til drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift og vedlikehold på jernbanen i statsbudsjettet for 2024. Dette er i tråd med våre egne prioriteringer.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. oktober 2023 klokken 13:00

En mann i arbeidsklær bruker steinsag på en betongblokk så røykskyen står.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold på jernbanen med 800 millioner kroner. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, foreslår regjeringen å bruke 8,6 milliarder kroner på drift og vedlikehold, og 17,4 milliarder kroner på investeringsprosjekter. Dette innebærer en økning til drift og vedlikehold på jernbanen med 800 millioner kroner.

Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på enkelte strekninger.

Vårt budskap i denne situasjonen er å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust. Vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen er også helt avgjørende for å få en mer punktlig jernbane. For alle som bruker toget, enten man er pendler eller vareeier, er det viktigste at toget kommer og går når det skal. 

– Prioritering av vedlikehold og fornyelse er nøkkelen for å lykkes med dette, og vi er derfor fornøyde med at regjeringen foreslår mer penger til dette, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Deler av vedlikeholdsbudsjettet skal brukes til å reparere skadene etter ekstremværet «Hans». Dovrebanen er fremdeles stengt etter at Randklev bru i Ringebu ble ødelagt i uværet. Bane NOR jobber med å reetablere denne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen, og rydde opp etter uværet.

– Det er stort engasjement for gjenoppbyggingen av Randklev bru, og det har jeg stor forståelse for. Det er viktig å få åpnet Dovrebanen igjen så snart som mulig både for passasjerer og gods. Vi har satt inn store ressurser på å få en sikker kryssing på plass så snart som mulig, understreker Bråtebæk.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet leverte denne uken våre felles innspill til neste Nasjonal transportplan for 2025-2036.

– I innspillene er vi tydelige på at det viktigste vi kan gjøre for å styrke punktligheten på dagens jernbane og få mest jernbane igjen for pengene, er å prioritere å ta vare på det vi har og fullføre de prosjektene som er satt i gang, sier Henning Bråtebæk.


Publisert: 6. oktober 2023 klokken 13:00