Har fått permanent tillatelse til togtrafikk på Vestfoldbanen

Statens jernbanetilsyn har gitt Bane NOR permanent tillatelse til å kjøre tog mellom Larvik og Porsgrunn.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. desember 2023 klokken 15:40

Tog kjører over jernbanebru gjennom snøkledd landskap

Vestfoldbanen kjører mellom Larvik og Porsgrunn Foto: Hans Morten Tamnæs, Bane NOR

Trafikken mellom Larvik og Porsgrunn ble midlertidig stengt mandag 4. desember etter pålegg fra Statens jernbanetilsyn (SJT). Årsaken var manglende dokumentasjon fra Bane NOR knyttet til ferdig signalanlegg på strekningen. Inntil nå har tillatelsen  vært midlertidig. 

Tilsynet ga 7. desember ny midlertidig tillatelse til drift på strekningen, og Vestfoldbanen ble åpnet for trafikk igjen forutsatt at nødvendig dokumentasjon ble levert innen 22. desember. 

Det er et teknisk kontrollorgan, en tredjepart, som utsteder dokumentasjon på at anlegget kan være åpent for trafikk. Det har vært en del av Bane NORs søknad til tilsynet om permanent tillatelse. 

 - Vi er glade for at Statens jernbanetilsyn har behandlet vår søknad så raskt, og gitt oss permanent tillatelse til å kjøre tog mellom Larvik og Porsgrunn. Vi beklager denne situasjonen overfor de reisende, og er fornøyd med at togene kan kjøre som de skal på strekningen, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Skal sikre at dette ikke skjer igjen

Strekningen på Vestfoldbanen åpnet for trafikk i 2018, og Bane NOR fikk den gangen en tidsbegrenset tillatelse til å kjøre tog i påvente av endelig dokumentasjon. I ettertid har Bane NOR søkt om og ytterligere fått forlenget den tidsbegrensede tillatelsen flere ganger. Siste gang i september med godkjennelse til 1. desember i år.

-  Nå starter vi jobben med å finne ut av hvilke systemer og rutiner vi må endre for å unngå at vi havner i tilsvarende situasjon igjen. Det er vanskelig å forstå hvorfor det har tatt over fem år å levere nødvendig dokumentasjon til Statens jernbanetilsyn og få på plass en permanent tillatelse. Det er dette vi må komme til bunns i, sier Eriksen. 

Det er viktig å presisere at det ikke har vært snakk om fare for liv og helse.  

 

 


Publisert: 15. desember 2023 klokken 15:40