Vestfoldbanen åpnet igjen torsdag

Togtrafikken mellom Larvik og Skien åpnet igjen torsdag 7. desember etter å ha vært stengt i tre døgn.

  • Vestfoldbanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. desember 2023 klokken 07:25

Foto: Hans Morten Tamnes, Bane NOR

Trafikken mellom Larvik og Porsgrunn ble midlertidig stengt i 17-tiden mandag 4. desember etter pålegg fra Statens jernbanetilsyn (SJT). Nå har tilsynet gitt tidsbegrenset tillatelse til drift frem til 22. desember.  

- Vi har hatt god dialog med Statens jernbanetilsyn de siste dagene, og vi har nå fått en ny tidsbegrenset tillatelse slik at togene kan kjøre igjen. Tillatelsen gjelder fram til 22. desember, og innen da må vi ha levert korrekt dokumentasjon, slik at vi får en permanent tillatelse på plass, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Mangler godkjent dokumentasjon

Grunnen til SJTs pålegg er manglende dokumentasjon fra Bane NOR knyttet til ferdig signalanlegg på strekningen. Inntil nå har tillatelsen til å ta i bruk anlegget vært midlertidig.

Det er et teknisk kontrollorgan, en tredjepart, som vil utstede dokumentasjonen på at anlegget kan være åpent for trafikk. Det vil være en del av Bane NORs søknad til tilsynet om permanent tillatelse.

- Vi er godt i gang med arbeidet, og har god tro på at det vil gå i orden til 22. desember. I tillegg må vi følge opp internt for å finne ut hvordan dette kunne skje, og sikre at det ikke skjer igjen, sier Eriksen. 

Åpnet for trafikk torsdag 

Vy har de siste par dagene kjørt buss for tog mellom Larvik og Skien. Torsdag kan passasjerene endelig kjøre tog igjen. Togene starter forsiktig opp på morgenen og tar seg opp utover dagen.

Mer informasjon om togtrafikken finner du på Vy.no(├ąpnes i ny fane)

- Vi beklager at dette har medført ulemper for de reisende på strekningen. Det er Bane NOR som har ansvaret for denne situasjonen, og nå er vi glade for at togtilbudet kan gå som normalt fra i dag, sier konsernsjefen. 

Ikke fare for liv og helse 

Strekningen på Vestfoldbanen åpnet for trafikk i 2018 og Bane NOR fikk den gangen en tidsbegrenset tillatelse til å kjøre tog i påvente av endelig dokumentasjon. 

I ettertid har Bane NOR søkt om og ytterligere fått forlenget den tidsbegrensede tillatelsen flere ganger. Siste gang i september med godkjennelse til 1. desember i år. Det er viktig å presisere at det ikke har vært snakk om fare for liv og helse.  


Publisert: 7. desember 2023 klokken 07:25