Første dag på jobb for Thor Gjermund Eriksen

Fra fredag 27. oktober leder Thor Gjermund Eriksen arbeidet med å modernisere og utvikle norsk jernbane.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. oktober 2023 klokken 08:16

Mann i gult vernetøy står inne i en tunnel.

Thor Gjermund Eriksen er Bane NORs nye konsernsjef. Og som vi ser av bildet; det er en oppgave han gleder seg til. Her er han på tur inn i den nye tunnelen i Moss. Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Den tidligere pressemannen og politikeren har de siste tiårene vært toppleder i Amedia, NRK og Norsk Tipping. For å nevne noe. Nå skal han ta fatt på et stort oppdrag for et klima- og miljøvennlig transportmiddel.

– Bane NOR har en svært viktig rolle i jernbanesektoren, og jeg tror jeg kan være med å sette en mer tydelig retning. Folk er glad i tog, men vi trenger å bygge tillit, sier Thor Gjermund Eriksen.  

Reparere og modernisere

Han har allerede besøkt utbyggingen av ny jernbane i Drammen og Moss. Han har blitt vist rundt på togverkstedet i Lodalen, ikke langt fra der han selv gikk på Bredtvet videregående skole i hine hårde dager.

Noen har allerede sett ham i gangene i Bane NORs hovedkontor i Schweigaardsgate 33, på vei til eller fra et møte. Men det er nå han starter for alvor. Nå har han overtatt det øverste ansvaret for å drifte, vedlikeholde, modernisere og bygge ny jernbane i Norge. 

Han skal blidgjøre politikerne som sitter på pengesekken, bedre tilbudet til trofaste pendlere som daglig reiser med tog, og som opplever både forsinkelser og innstilte avganger. Han skal håndtere en pågående presse, hvis oppgave det er å kaste et granskende lys over statlige foretaks gjøren og laden. Og han skal styrke tillitten i resten av befolkningen – der mange heier på jernbanen og forventer mer klimavennlig transport.

To menn snakker smilende sammen.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i trivelig passiar med konstituert prosjektdirektør Martin Hove. Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Ikke bekymret for utfordringene

Samtidig er kapasiteten sprengt på flere strekninger, det er rett og slett ikke plass til flere passasjertog eller godstog ute i sporene. Som en konsekvens av den store trafikkmengden, er også punktligheten under nivået vi ønsker. Det er simpelthen for mange forsinkelser og innstilte avganger. 

Det er ingen enkel jobb han har påtatt seg, denne fredagen seint i oktober. Godt det snart er helg, tenker du kanskje. Men jernbanens mange utfordringer bekymrer ikke Thor Gjermund Eriksen nevneverdig: 

– Det er ikke svarte natta. Vi har faktisk et ganske godt grunnlag å jobbe ut fra. Den norske jernbanen og togtilbudet har blitt bedre de siste årene. Vi har en klar kapasitetsøkning i antall reiser, sier han.

Eriksen understreker samtidig at Bane NOR og jernbanesektoren må ha klare ambisjoner om å skape et bedre togtilbud. 

– Vi skal styrke jernbanen og gjøre oss fortjent til større tillitt, sier konsernsjefen. 

Thor Gjermund Eriksen

  • 57 år og fra Høybråten i Oslo.
  • Ansatt som ny konsernsjef i Bane NOR.
  • Kommer fra jobben som administrerende direktør i Norsk Tipping.
  • Har hatt en rekke topplederstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv de siste 20 årene. 
  • Fra 2013 til 2022 var han kringkastingssjef i NRK.
  • Har også bakgrunn som direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. 
  • Erfaring med transportsektoren fra tiden som byrådssekretær for miljø- og samferdsel i Oslo.

Glad i kollektive løsninger

Så hvorfor valgte han denne jobben?

– Det er et spørsmål jeg har fått ganske mange ganger de siste månedene. 
Eriksen forklarer at det handler om den samfunnsoppgaven Bane NOR og jernbanesektoren har.

– Jeg er opptatt av at dette samfunnet skal utvikles og moderniseres. Vi skal gjennom det grønne skifte. Noe av det aller viktigste da, er å utvikle og utnytte den infrastrukturen vi allerede har investert i. Det har vi ikke fått til godt nok, erkjenner den ferske konsernsjefen. 

Han trekker fram sin forkjærlighet for tog og kollektivtrafikk. 

– Jeg er glad i disse felles løsningene, de tingene vi organiserer i fellesskap fordi det er den beste løsningen for oss alle. Der kommer toget inn.

Mann som sitter på toget.

– Vi skal gjøre oss fortjent til større tillitt og vi skal styrke omdømmet vårt ved å styrke jernbanen, sier Thor Gjermund Eriksen. Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Sektoren må jobbe mot felles mål

Den ferske konsernsjefen er opptatt av å styrke samarbeidet og sørge for felles hovedmål i jernbanesektoren. 

Han mener det er åpenbart at fragmenteringen som har skjedd i denne sektoren de siste ti årene har ført til noen utfordringer i forhold til felles retning. 

– Jeg tror det er en allmenn oppfatning at hele sektoren må bli flinkere til å trekke i samme retning. Den klimavennlige, bærekraftige jernbanen skal være en del av løsningen på politikernes utfordringer. Vi skal ikke være et av problemene, sier Eriksen. 

Bane NORs styreleder, Cato Hellesjø, er glad for at Thor Gjermund Eriksen nå er i gang som konsernsjef. Hellesjø har tidligere sagt at Eriksen ble ansatt på grunn av sin ledererfaring fra komplekse og store virksomheter, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser.

–  Eriksen har en tydelig forståelse for utfordringene og mulighetene for Bane NOR og jernbanen. Jeg er helt sikker på at dette blir svært bra for den videre utviklingen, sier Hellesjø.


Publisert: 27. oktober 2023 klokken 08:16