Bane NOR skal skifte strømlinene i Blixtunnelen

Nå går vi ut i markedet for å skaffe en entreprenør som kan bistå oss i arbeidet.

  • Nyheter og aktuelt
  • Follobanen

Publisert: 20. desember 2023 klokken 08:00

Lang jernbanetunnel innvendig

Follobanen går gjennom Blixtunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Togene som kjører gjennom Follobanens tunnel, får i dag strøm fra aluminiumsliner i taket av tunnelen. Etter togstansen som oppsto i desember i fjor, i tillegg til en ny stans i mai i år, ble det oppdaget at det stedvis drypper  alkalisk (├ąpnes i ny fane)vann fra tunneltaket og ned på strømlinen. Dette førte i mai til at linen røk. At det drypper i tunnelen, utgjør ingen fare for de reisende eller ombordpersonalet, men det kan gå ut over togtrafikken.

 - For å bedre strømforsyningen og redusere risikoen for at dette skjer igjen, er det nødvendig å bytte strømlinene til kobberliner, og forenkle strømforsyningsanlegget. Derfor går vi nå ut i markedet for å få på plass en avtale med en entreprenør. Dette er første skritt i et større arbeid som er under planlegging, sier Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane NOR. 

Hvis arbeidet kommer i gang i løpet av våren som vi håper, er planen at det ferdigstilles i løpet av 2024.

Slik planlegges togtilbudet

Sammen med Vy har Bane NOR vurdert ulike alternativer for hvordan arbeidet kan gjennomføres så det påvirker passasjerene i minst mulig grad. 

- Planen er å stenge kun ett tunnelløp av gangen, mens det andre tunnelløpet er åpent for trafikk. Dette er spesielt viktig med tanke på rushtrafikken, forklarer Sandvin.

Rushtrafikken på linjene RE20, R21, R22 og R23 blir prioritert, og kommer til å gå tilnærmet som normalt i det tunnelløpet som er åpent for trafikk.  Togene kjører gjennom Blixtunnelen fra Ski til Oslo S i morgenrushet, og fra Oslo S til Ski i ettermiddagsrushet.

Fra morgenen av og fram til midt på dagen kjører alle tog i retning Oslo gjennom Blixtunnelen, mens alle tog fra Oslo mot Ski kjører gjennom tunnelen fra midt på dagen og ut driftsdøgnet. Togene i motsatt retning kjører på Østfoldbanens lokale linje, og her blir reisetiden forlenget med ca. 15-20 minutter. 

Har forsterket vedlikeholdet

I løpet av året har Bane NOR tettet mindre lekkasjepunkter i tunnelen. I etterkant av hendelsen i mai har taket blitt inspisert oftere, og lekkasjepunkter blitt utbedret med det samme. Det betyr at det er svært lite sannsynlig at et tog mister kjørestrømmen og blir stående i tunnelen i påvente av at strømlinene blir byttet.

Til sammen har om lag 47 800 tog kjørt på Follobanen siden den åpnet for trafikk og halverte reisetiden mellom Oslo og Ski. Mer enn ni av ti tog har vært i rute siden banen gjenåpnet 5. mars.


Publisert: 20. desember 2023 klokken 08:00