Vellykket arbeid på jernbanen i påsken

Færre tar toget når det er felles ferietid. Da bruker Bane NOR anledningen til å utføre arbeid i og ved jernbanesporet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 24. februar 2023 klokken 10:26

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Sveising av jernbaneskinner

Sveising av skinner i nærheten av Sandvika. Foto: Hilde Lilejord, Bane NOR

På denne siden:

Gjennom Oslo S passerer det mer enn 1000 tog i døgnet. Det sliter på infrastrukturen, og krever jevnlig vedlikehold. I tillegg til vedlikeholdet er det flere store byggeprosjekter på gang på Østlandet som krever arbeid i og ved sporet over flere uker. I påsken og til sommeren blir det derfor buss for tog i forbindelse med arbeid blant annet i Drammen, Moss og på Follobanen. Arbeidet gjøres når mange har ferie og færre pendler til studier eller jobb.

- Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog. I år fullfører vi også arbeidet med Follobanen, som gjør at de reisende fra neste år slipper å bytte tog på Oslo S, forklarer Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Beregne god tid

Samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen når vi stenger for togtrafikk. Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt og sammen sørger vi for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig. Allikevel er det viktig å minne om at endret reiseopplegg kan være annerledes enn man er vant til.

- Reisen kan ta lenger tid og avgangstiden kan være litt annerledes. Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet, sier Hansen og legger til at det er lurt å sjekke detaljene for reisen i forkant. Togselskapene kan ha ulike stasjoner hvor de har overgang mellom tog og buss, forklarer han.

For oppdatert informasjon om din reise, se reiseplanleggerne til Entur og togselskapene. Når du er klar til å reise kan du også finne sanntidsinformasjon i NÅ-appen, som du kan laste ned gratis.

Hva skal gjøres i påsken og sommeren 2023?

Utover vedlikeholdsarbeid er det mye arbeidsaktivitet på våre største byggeprosjekter.

Drammen

I påsken startet arbeidet med å rive halvparten av sporene på Drammen stasjon, som er starten på arbeidet som fortsetter i sommer. Da skal blant annet sporene som går vestover fra stasjonen legges om. Det gjøres for å kunne bygge nedkjøringen til den nye Drammenstunnelen der sporene går i dag.

Rett øst for stasjonen bygges en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. Her skal vi få på plass en såkalt kulvert under jernbanesporene.

Det skal foregå arbeid på Drammen stasjon fram til høsten 2025. I den perioden vil det kun være tre spor i bruk på stasjonen. Det fører til større endringer i togtrafikken gjennom Drammen. Skal du ut å reise med toget bør du derfor sjekke reiseplanleggerne til togselskapene for oppdatert informasjon om ditt tog.

Follobanen

På Follobanen har det pågått mye arbeid de siste ukene etter at banen måtte stenge i desember. 

Grunnen til at vi måtte stenge noen dager i påsken var at vi skulle klargjøre for arbeidet som skjer i sommerukene når jernbanespor skal kobles til Oslo S og Follobanen. Follobanen er bygget med stor fleksibilitet. Det betyr at trafikk skal kunne nå alle de 19 sporene inne på Oslo S. I sommerukene 2023 sluttfører vi det planlagte arbeidet som legger til rette for en gjennomgående reise på Follobanen gjennom Oslotunnelen. 

I år skal det være sommerarbeid i kun fire uker på Follobanen og i Blixtunnelen. I den perioden, med unntak av en uke med buss for tog, kjøres det noen togavganger på Østfoldbanens lokallinje.

Moss

I Moss bygges det 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss. Arbeidet er godt i gang og i påsken ble det utført jernbaneteknisk arbeid fra Sandbukta til Kurefjordveien. På Moss stasjon var det omlegging av vann- og avløp, og på Ås stasjon gjorde vi generiske kontroller og jernbaneteknisk arbeid.

Det pågår ikke arbeid som påvirker trafikken i Moss i sommer.

Østre Linje

På Østre linje har det vært stor aktivitet i påsken. Litt overraskende var det at påsken skulle bli så kald at telen ikke slapp taket alle steder. Det skapte litt av en utfordring når det var planlagt å bytte 15 000 sviller! Men jobben er gjort, og som alltid etter slike operasjoner, blir det noe saktekjøring til alt har satt seg igjen. I noen dager går derfor Østre linje noen minutter saktere. Sporveksler på Tomter og Askim er byttet, en hel del fundamenter for nye master er boret og klargjort.

Hovedbanen

På Hovedbanen har det vært et påskeløft. På Strømmen og Haugenstua er det byttet en del meter med skinner, og litt nærmere Oslo S har Grorud stasjon fått påfyll av nye masser mellom spor 1 og 2. I tillegg er det ryddet vegetasjon mellom Bryn og Lørenskog. Det gir bedre sikt og øker sikkerheten på strekningen. 

Her stenger vi sommeren 2023

Det kommer mer informasjon om sommerens trafikkavvik i løpet av mai.

  • Mellom Asker/Brakerøya og Stokke/Mjøndalen: 24. juni til og med 6.august
  • Mellom Oslo S og Holmlia (Østfoldbanen): 1. juli til og med 5. juli
  • Mellom Oslo S og Ski (Follobanen): 1. juli til og med 30. juli
  • Enkeltsporet drift mellom Oslo S og Ski (Østfoldbanen): 6. juli til og med 30. juli (medfører innstillinger og lenger kjøretid)
  • Oslo S helstengt fra lørdag kveld til søndag morgen: 8.-9. juli, 15. – 16. juli, 22. – 23. juli, 29. – 30. juli
  • Mellom Oslo S og Gjøvik: 7. august til og med 20. august
  • Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar 7. oktober til 15. oktober.

Arbeid på jernbanen

Lurer du på hva vi gjør og om arbeidet vårt påvirker togreisen din? Her får du en oversikt over pågående og planlagt arbeid på jernbanen.

Kontakt oss

Pressekontakt

Mer informasjon

NB! Privatpersoner skal kontakte Kundeservice i åpningstiden.

Henvendelser fra presse og media håndteres av pressevakten i Bane NOR. Spørsmål fra presse og media utenom arbeidstid, kan rettes til pressevakten.

Andre du kan kontakte

Mer informasjon

Vy

Kommunikasjonssjef Siv Egger Westin, telefon 920 29 932(åpnes i ny fane)
Pressevakt telefon 88 00 10 00

Statens vegvesen

Kommunikasjonsrådgiver Erik Larsstuen, telefon 958 42 248

Ruter

Pressevakt, telefon 400 01 518

Flytoget

Kommunikasjonsrådgiver Anette Fossum, telefon 452 76 851

Go-Ahead

Pressevakt, telefon 474 87 738

SJ Norge

Informasjonssjef: Hilde Lyng, telefon 916 72 135


Publisert: 24. februar 2023 klokken 10:26

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00