Trønderske tog får stell på Støren

Nye Støren verksted viser muskler: laserstyrte jekker kan løfte 280 tonn tog nesten to meter over bakken for vedlikehold.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 24. august 2022 klokken 16:13

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde tatt fra lufta av et område med mange spor og store byggninger.

De nye parkeringssporene og det nye verkstedbygget på 7500 kvadratmeter gir arbeidsplasser på Støren. Foto: Torkel Dalan, Bane NOR

Onsdag 24. august åpnet det topp moderne verkstedet og nye parkeringsspor, som er viktig for den store jernbanesatsingen i Trøndelag.

Verkstedet kan gjøre vedlikehold av alle typer persontog som trafikkerer trønderske spor, og det er spesielt innrettet mot de nye Flirt-togene som kan gå både på strøm og diesel.

Disse togene er mye lengre enn de gamle, og derfor har Støren også fått nye spor der settene kan parkeres når de ikke er i bruk. For både verksted og parkering er plasseringen på Støren ideell for å betjene lokaltogpendelen på Trønderbanen, og her møtes også Rørosbanen og Dovrebanen.

Storsatsing

– Stadig flere reiser med tog, og vi ønsker at enda flere skal velge jernbanen i fremtiden. De nye anleggene på Støren er en del av den store jernbanesatsingen i Midt-Norge, hvor flere store prosjekter skal bidra til et bedre, raskere og mer klimavennlig togtilbud for både person- og godstransport, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Les også: 12 milliarder til togsatsing i Midt-Norge 

Støren blir togverksted nr. 13 som eies av Bane NOR Eiendom og leies ut på kommersielle vilkår til togselskapene. På Støren er det SJ Norge som blir leietaker og som engasjerer verkstedoperatør.

– Det nye anlegget på Støren er spesialtilpasset for våre hybride tog som er dobbelt så lange som de gamle, og vi gleder oss til å ta det i bruk, sier Rikke Lind, administrerende direktør i SJ Norge.

Hun roser samarbeidet med Bane NOR og mener SJ har fått akkurat det de ønsket seg.

– Nå blir det raskere å parkere, rengjøre og vedlikeholde togene – og dermed et bedre tilbud til alle som velger å reise klimasmart med SJs tog, sier Lind.

Dette er bygd

  • Nytt verksted og ny vaskehall for togene, administrasjonsbygg, hvilerom og tekniske rom.
  • Nye spor for parkering med plass til ni 113 meter lange togsett. Her gjøres innvendig renhold og enkelt vedlikehold.
  • Nye spor for gjennomkjøring til verksted og vaskehall.

Verkstedet er utstyrt med avanserte systemer for blant annet å løfte togene. Et tjuetalls laserstyrte, skinnegående løftebukker posisjonerer seg i tråd med hvilken togtype som skal løftes, og inntil 280 tonn med tog kan heves 1,7 meter over bakken i løpet av et par minutter. Da er feilmarginen en skjevhet på maksimalt to millimeter.  

Alle typer ordinært vedlikehold og normale reparasjoner av persontogmateriell kan utføres på verkstedet, unntatt større karosseriarbeid og lakkering. Det er avanserte løsninger for høytrykksspyling, eksosavtrekk, sentralstøvsuger, testspenning og automatisk fylling av olje og fett.

Tidligere ville man gjort mer av vedlikeholdsarbeidet på undersiden av togene, men på de nye settene ligger mye utstyr som f.eks. kompressorer og filter, på taket. Det gir større driftssikkerhet, samtidig som det kreves fysisk høyere verksteder.

Samarbeid

– Vi har verksteder i hele Norge, men er ekstra stolte av dette. Ikke bare fordi det er nytt og flott, men også fordi vi har hatt et så godt samarbeid med SJ gjennom hele prosessen fram til ferdig verksted, sier konserndirektør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

I sin takk inkluderer Lunøe også andre gode krefter som har bidratt til samarbeidet om anleggene på Støren: Resten av jernbanefamilien og enheter Bane NOR, entreprenører, kommunen og naboene.  

Bane NOR Utbygging har vært byggherre for parkeringsområdet med Trym Anlegg AS som totalentreprenør, mens verkstedet er bygget i regi av Bane NOR Eiendom med AF-Gruppen som hovedentreprenør. Kostnaden for verkstedet er ca. 650 millioner kroner, for parkeringsområdet ca. 270 millioner.


Publisert: 24. august 2022 klokken 16:13

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00