Testkjøring på Nordlandsbanen med nytt signalsystem

Fullskalatest av det nye signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen blir foretatt i disse dager.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. juli 2022 klokken 10:10

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bilde av en smilende mann som står i et rom der flere jobber ved kontorpulter med store skjermer.

Programdirektør for ERTMS, Lars Jorde. bivåner testingen, som blir ledet fra Campus Nyland i Oslo. Foto: Aksel Gjermstad, Bane NOR

I forrige uke foretok vi testkjøringer mellom Grong og Lassemoen med arbeidstoget LTR17. Denne uka testkjører vi på Mosjøen stasjon. 

Stor milepæl

– Dette er en stor og viktig milepæl for oss. Det er første gang vi har koblet oss til det nye datasenteret fra Campus Nyland, hvor testen styres fra. Det er også første gang vi tester med et ERTMS-tog på Nordlandsbanen, sier programdirektør for ERTMS, Lars Jorde.

På Campus Nyland sitter en testtogleder, en testleder og en tester, som kjører gjennom flere scenarioer. Ellers involverer testingen to lokførere som kjører arbeidstoget, en signalmontør/hovedsikkerhetsvakt, en togleder i Trondheim og en togekspeditør på Mosjøen.

– Vi tester at systemene snakker med hverandre, og at de gir korrekt informasjon til togleder og togfører. Blant annet sjekker vi at hastighetsprofiler og stoppunkter ligger riktig, og at alle seksjonene av sporet belegges og frigis i riktig rekkefølge. I tillegg testes en rekke scenarier for togframføring, for eksempel at systemet virker som det skal ved veisikringsanleggene, og at grensesnittet for overgangen mellom dagens signalsystem og ERTMS mellom Grong og Harran virker i begge retninger, sier testleder Knut Nilsen.

Involverer mange

Arbeidet er komplisert og involverer mange fagområder og personer; fra prosjektering av løsninger, forberedende arbeid, tele, fiber og transmisjon, til installasjon av utstyr i sporet, nytt datasenter, testing i lab, sikkerhet med flere.

Et eget testverktøy benyttes for å styre togtrafikken. I høst er det planlagt liknende tester, som også inkluderer det nye trafikkstyringssystemet TMS.

– Fram til de siste ukene har vi gjort veldig mye testing i testlaben på Campus Nyland. Dette er enklere, rimeligere og forstyrrer ikke togtrafikken. Nå er vi over i en annen fase, hvor vi også tester i sporet, både på teststrekningen Roa-Hønefoss, nå på Nordlandsbanen og etter sommeren blir det også fullskalatesting på Gjøvikbanen. Det er viktig for å få bekreftet at systemene virker som de skal, sier Lars Jorde.

Bane NOR har tidligere utsatt åpningen av det digitale signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen på grunn av mangel på deler som trengs for å få bygd om togene som skal kjøre på strekningen. Arbeidet for å få Nordlandsbanen klar til drift fortsetter, samtidig som vi parallelt jobber med å få tak i delene vi trenger til togene. Over 76 prosent av installasjonsarbeidet for ERTMS er nå ferdig, og resten gjøres ferdig i løpet av august.

I slutten av november åpner Gjøvikbanen som første strekning med ERTMS.


Publisert: 7. juli 2022 klokken 10:10

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00