Sikkert arbeid

Dokumenter med krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet i Bane NOR sine styrende dokumenter. Disse finner du ved å klikkeBane NORs styrende dokumenter som du finner ved siden av. Dokumentene oppdateres jevnlig.

Forbud mot bruk av shorts

Det har igjen blitt sommer og varmen har kommet, og helt naturlig kommer spørsmålet hvorvidt det mulig å bruke shorts ved arbeid på Bane NOR sine anlegg og prosjekter.

Det er derfor nødvendig å minne om at det er ikke tillatt å bruke shorts ved arbeid, visitasjon og befaring på Bane NOR sine anlegg og prosjekter. Ref. STY-600575, Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur – instruks.

Årsaken til forbudet er at bruk av shorts på anlegg kan medføre økt risiko for skader.

I varme perioder er det viktig at arbeiderne får rikelig med tilgang til vann og salte produkter, samt at det legges til rette for arbeid i skygge (der det er mulig) og hyppige pauser.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter

Spørsmål ifm. HMS kan rettes til Tor Oksnes på 916 59 308 eller tor.oksnes@banenor.no. Spørsmål ifm. trafikksikkerhet kan rettes til BN DROPS på 916 05 555 eller drops@banenor.no.

Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere? Husk at du da må sikre at dine ansatte mottar sirkulærer via vår nettløsning (Netpublicator), og at de kvitterer for at de har lest og forstått. Før disse funksjonene skal utøves, skal man ha kvittert for:

  • Alle TS-sirkulærer
  • Alle TU-sirkulærer
  • Alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
  • Alle S-sirkulærer som gjelder flere områder ("Kunde og trafikk")

Firma med mer enn en person med en av disse funksjonene må lage egne rutiner for å kontrollere kvitteringer.

Henvend deg til Bane NOR ved Driftsoperativt senter (DROPS) på telefon 916 05 555, eller på e-post drops@banenor.no for mer informasjon.