Driftsoperativt senter (DROPS)

Bane NORs driftsoperative senter (DROPS) er underlagt Transport i Drift og teknologi og skal gjennom veiledning og operative kontroller ivareta etterlevelse av regelverk og Bane NORs krav innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor.

Arbeidere jobber i sporet over bytter ut sviller fra tre til betong.

Arbeid i sporet Rørobanen Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

DROPS gjennomfører oppdraget ved å:

  • Ha et døgnbemannet driftsoperativt senter 
  • Veilede operative funksjoner relatert til egentransport.
  • Ivareta interne bestemmelser og veileder i regelverk for operative funkjsoner (Førers regelbok).
  • Sørge for oppdaterte dokumenter for framføring og informasjon via Netpublicator. 
  • Følge trender og bidrar til læring av hendelser.
  • Være et kontaktpunkt for togledelsen.
  • Utføre operative kontroller.