Bane NOR Transport

Bane NOR Transport er en del av Drift og teknologi divisjonen og skal ivareta egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy i henhold til Bane NORs sikkerhetstillelse som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet.

Beilhack som er en stor snøryddings maskin rydder snø i sporet på Bergensbanen.

Beilhack er de største snøryddemaskinene vi har! Foto: Njål Svingheim

Bane NOR Transports leveranser

Ivareta egentransport i henhold til Bane NORs sikkerhetstillatelse

Egentransport innebærer tillatelse til å drive transport i forbindelse med drift, vedlikehold, beredskap og prosjekter på jernbaneinfrastrukturen. 

Dette innebærer:

  • Ansvaret for Bane NORs togselskap og operative bestemmelser for dette
  • Veiledning i regelverk for operative funksjoner innen egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy.
  • Et godkjent opplæringssenter for tilknyttede førere.
  • Veiledning i vedlikeholdssystem for kjøretøy benyttet på den norske jernbaneinfrastrukturen i henhold til lov og forskrift.
  • Utstedelse av fornyet materiellkort for kjøretøy som skal benyttes til drift og vedlikehold.

Ivareta markedets behov for kjøretøy og utstyr til drift og vedlikehold av infrastrukturen​ 

Bane NOR Transport disponerer omtrent tusen utleieobjekter, hvorav hundre utgjør trekkraftkjøretøy. Objektene leies ut til leverandører innenfor drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Ansvar for diesellokomotivberedskapen og følgende oppdrag:

  • Koordinere og gjennomføre berging- og beredskapsoppdrag
  • Framføre brann- og redningstog 
  • Stille med trekkraft for godsselskapene ved behov
  • Materielltransport i forbindelse med drift, vedlikhold og utbygging av det norske jernbanenettet.