Kontraktsutlysning: Fornyelse av kontakledningsanlegg på Hovedbanen

Kontaktledningsanlegget på strekning mellom Etterstad og Lillestrøm skal totalfornyes. Les mer det nystartede prosjektet her, og meld din interesse om utføring.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. juni 2023 klokken 14:21

Jernbaneskinner gjennom et sommerlandskap

Gøran Aas, Bane NOR

Dette er en dobbeltsporet strekning på ca. 18 km med svært høy trafikkbelastning, og som har en spesielt viktig rolle for godstrafikken i Norge på grunn av tilkomsten til Alnabru godsterminal. 

Strekningen er karakterisert ved at den har mange stasjoner, mange jernbanebruer/overgangsbruer, trange skjæringer og til dels krappe kurvaturer med en maksimal hastighet på 130 km/t. 

Dagens kontaktledningsanlegg er bygd på 1970-tallet og prosjektet er et viktig ledd i planlagt oppgradering av strekningen som også omfatter andre fag.

Færre feil og forsinkelser

Prosjektet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil trafikkavvikling på jernbanestrekningen.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i flere planlagte sporbrudd, i tillegg til at en betydelig andel av omfanget skal gjennomføres på hvite tider. 
Sluttdato for prosjektets hovedarbeid er i 2026.

Fokus på bærekraft og ytre miljø

I forkant av kontrakten som nå skal lyses ut, har Bane NOR lagt stor vekt på tett og god dialog med markedet.

– I juni inviterte vi til markedsdialog. I møtene med potensielle tilbydere, presenterte vi prosjektet, og fikk verdifulle innspill og tilbakemeldinger som har vært svært nyttige i det videre planarbeidet, forklarer kontraktrådgiver Birgitte Christensen.

All kommunikasjon i forkant av konkurransen skal rettes til Kontraktsrådgiver.

Når konkurransen er kunngjort, skal kommunikasjonen foregå via konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).


Publisert: 28. juni 2023 klokken 14:21