Aktuelt for leverandører

 • – Målet er å gi alle en tryggere arbeidsdag

  Godkjenningsordningen for alle som leverer sikkerhetstjenester i jernbaneprosjekter, gjelder fra nyttår. – Det handler om å gi fagfolk mer kunnskap og forståelse for sikkerhet, slik at de kan stanse arbeidet ved sikkerhetsrisikoer, sier Sverre Kjenne.

 • Godkjenningsordningen er evaluert

  Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner ble innført i mars i år, og er nå evaluert gjennom dialogmøter med virksomheter og internt i Bane NOR.

 • Markedsdialog om samspillskontrakter

  Bane NOR skal utlyse to kommende totalentrepriser med samspill. I den forbindelse er det gjennomført informasjonsmøte og markedsdialog med leverandører.

  Illustrasjon av videokonferanser.
 • Ønsker krav og lover handling

  Bærekraft i et jernbaneperspektiv var tema på Bane NORs leverandørdag. – Se helhetlig på utslipp, og la oss ta ansvar for kuttene, var budskapet fra entreprenørene.

 • Vil styrke samarbeidet med nye kontrakter

  Vi utlyser nye kontrakter som skal styrke samarbeidet med entreprenør og våre konsulenter. Målet er å finne gode, bærekraftige løsninger sammen.

 • Søker rådgivere til to kontrakter i vest

  Bane NOR Utbygging Vest skal lyse ut to rådgiverkontrakter som gjelder tiltak på Myrdal stasjon, samt kryssingsspor på tre ulike lokasjoner.

  Skilt som viser de mange turmulighetene fra Myrdal stasjon
 • Signerte to store kontrakter med Azvi og Baneservice

  Bane NOR signerte torsdag to kontrakter om sporjustering, og lar dermed norske Baneservice og spanske Azvi dele jernbanelandet mellom seg.

 • Vil du være med å bidra til bedre nettsider?

  Nye nettsider skal lanseres første kvartal 2023, men for å komme dit, trenger vi litt hjelp fra entreprenører og ansatte hos entreprenører.

 • Vil strømlinjeforme ny strøm til Bergensbanen

  Vi styrker punktlighet og driftssikkerhet ved å ruste opp strømforsyningen på Bergensbanen og mellom Sandvika og Drammen. Begge jobbene skal lyses ut før jul.

 • Presisering av krav tilknyttet Godkjenningsordningen

  Så langt har over 100 virksomheter fått godkjenning for å levere sikkerhetsfunksjon, inkludert de som er godkjent ved Overgangsordning. Vi får stadig inn nye søknader.