Kontraktsutlysning: Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Kontraktsarbeidene i 2025 vil i hovedsak omfatte sporvekselbytte, skinnebytte, svillebytte, samt bytte av sporvekselkomponenter og KL- arbeid.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. juni 2024 klokken 15:52

Foto: Christina L. Gomnæs, Bane NOR

Prosjekt Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 har som formål å redusere antall stoppende feil og opprettholde oppetiden i Oslo-området.

Sporarbeider 2025

Det skal i 2025 skiftes ca. 15.000 spormeter skinner på Drammen- og Askerbanen, 50 sviller i Lodalen og 2000 sviller på Drammen- og Askerbanen. Videre skal det byttes 10 tungeanrodninger, 10 sporkryss og 20 isoskjøter på Oslo S, Drammen- og Askerbanen. Det skal også skiftes 5 sporvekselvarmer med nye gruppeskap i Oslo S.

Sporvekselbytte 2025

Det skal i 2025 byttes sporveksler i Oslo tunnelen.  Arbeidet skal utføres i 3 faser med 3 sporbrudd i mars 2025.

KL-arbeid 2025

Det skal etableres klatrevern Oslo S - Bekkelaget, fjerne 25 jordingsbrytere på Asker- og Drammenbanen.  Videre skal det fjerne 9 jordingsbrytere, 8 KL-brytere og 10 SI-er i Oslotunnelen.  Det skal monteres avskjerming på utsatte brytere på Asker- og Drammenbanen, samt kontroll av isolatorer og bytte av brytere.  Det skal utføres oppgradering av jordingsanlegg og bytte av Kontaktledning i Tunnelspor 4 i Lodalen.

Færre feil og forsinkelser - økt punktlighet

Prosjektet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil trafikkavvikling på jernbanestrekningen.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i flere planlagte sporbrudd, i tillegg til at en betydelig andel av omfanget skal gjennomføres på hvite tider.

Fokus på bærekraft og ytre miljø

I forkant av kontrakten som nå skal lyses ut, har Bane NOR lagt stor vekt på tett og god dialog med markedet.

– I juni inviterte vi til markedsdialog. I møtene med potensielle tilbydere, presenterte vi prosjektet, og fikk verdifulle innspill og tilbakemeldinger som har vært svært nyttige i det videre planarbeidet, forklarer kontraktrådgiver Birgitte Christensen.

All kommunikasjon i forkant av konkurransen skal rettes til Kontraktsrådgiver. Når konkurransen er kunngjort, skal kommunikasjonen foregå via konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Presentasjon – Markedsdialog – Vedlikeholdstiltak 2025


Publisert: 18. juni 2024 klokken 15:52