Rådgivere i sikkerhet, miljø og kvalitet til Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR

Utbyggingsdivisjonen fornyer og modernisere jernbanen, slik at flere kan reise trygt, effektivt og miljøvennlig med tog. Vårt mål er å være Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. For å dekke dette behovet søker vi nå flere rådgivere som skal jobbe med kvalitet, miljø og sikkerhet.

Publisert: 15. mars 2024 klokken 11:16

Mann står foran byggeprosjekt follobanen

Utbyggingsdivisjonen søker nå nye rådgivere til spennende prosjekter Aksel Jermstad, Bane NOR

Møt noen av våre ansatte i utbygging

Få muligheten til å være involvert hele prosessen i våre prosjekter - fra idéfasen på kontor til gjennomføringen av utbyggingen på rigg Aksel Jermstad, Bane NOR

Vi trenger flere miljørådgivere

Bane NORs prosjektportefølje inkluderer blant annet store utbyggingsprosjekter på Dovrebanen, Øst- og Vestfoldbanen, og flere store prosjekter under planlegging og bygging i Bergens- og Trondheimsområdet. I tillegg er divisjonen ansvarlig for en rekke mindre utbyggingsprosjekter som er viktig for oppgradering og bedre utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet.

Vi søker miljørådgivere med minimum 5 års erfaring som kan ivareta byggherreoppfølging av klima og miljø i prosjekter under planlegging og bygging i Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo.  

Arbeidsoppgaver vil typisk omfatte

 • Du er byggherrens miljøressurs og bistår prosjektledelsen i klima- og miljøspørsmål.
 • Forberede og følge opp byggherrens internkontroll for ytre miljø, herunder risikovurderinger, kontrollplaner, oppfølgende undersøkelser, rapportering, dialog med miljø- og forurensningsmyndighet mm.
 • Miljøfaglig oppfølging av eksterne rådgivere og entreprenører, videre påse at leverandører oppfyller og dokumenterer samsvar med kontraktkrav, tillatelser, overordnede føringer og andre myndighetskrav til klima og miljø.
fire ansatte i gult vernetøy inne i en togtunnel.

Hos oss vil du få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver og faglig utvikling er viktig for oss. Derfor har vi flere gode interne kompetansebyggende muligheter. Aksel Jermstad, Bane NOR

Vil du bruke din kvalitetskompetanse sammen med oss i Utbyggingsdivisjonen?

Utbyggingsdivisjonen  trenger erfarne kvalitetsrådgivere til prosjektene i henholdsvis Utbygging Midt og Øst.

Som kvalitetsrådgiver er du en sentral ressurs i prosjektenes kvalitetsarbeid og kan bidra til at vi når våre mål. For å lykkes i rollen er det viktig at du er proaktiv og engasjert i faget ditt og at du evner å skape eierskap i prosjektorganisasjonen til kvalitetsarbeid.  

Arbeidsoppgaver vil typisk omfatte

 • Pådriver i arbeidet med kvalitet og yte bistand og støtte til prosjektene i både planleggings-/prosjekteringsfase og byggefase.
 • Etablere og implementere kvalitetsplaner og kontrollplaner i prosjektene.
 • Fasillitere risikoanalyser, årsaksanalyser og liknende i prosjektgruppa.
 • Leverandøroppfølging, herunder kontrollplaner, verifikasjoner og revisjoner.
 • Følge opp avviks- og fraviksregister internt i prosjektet og mot leverandører.

 

Smilende kvinnelig ansatt står foran byggeprosjekt - Follobanen

Få muligheten til å jobbe med faglig spennende prosjekter både på grunn av størrelse og kompleksitet i store deler av landet. Aksel Jermstad, Bane NOR

Vil du jobbe med SHA i utbyggingsprosjekter

Nå trenger vi flere SHA rådgivere. Kandidater med rette kvalifikasjoner, vil kunne få mulighet til å inngå i prosjektenes ledergrupper. 

Stillingene vil dekke områdene fra Drammen-Oslo, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen. Prosjektene er i både bygge- og prosjekteringsfase. Det planlegges med økende byggeaktivitet de kommende årene.

Arbeidsoppgaver vil typisk omfatte

 • Risikostyring og leverandøroppfølging i prosjektering og bygging.
 • Etablere strategier og SHA-planer i prosjekt.
 • Ivareta SHA i anskaffelsesprosesser.
 • Systematisere og gjennomføre leverandøroppfølging.

I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av. Vil du sette virkelige spor, håper vi du tar kontakt med oss!

 


Publisert: 15. mars 2024 klokken 11:16