Her jobber vi i Drammen nå

I det store utbyggingsprosjektet i Drammen er det nå aktivitet sju dager i uken, noen steder også om natten. Under kan du lese om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Planene blir ofte justert og endret underveis, og det er dessverre ikke alle endringer som blir fanget opp her.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 15. april 2024 klokken 12:14

På denne siden:

Stans i togtrafikken

Neste gang vi stanser trafikken på Drammen stasjon i forbindelse med utbyggingsprosjektet her, blir Kr. Himmelfarts-hegen 9.-13. mai 2024. Det vil være alternativ transport i denne perioden.

Drammen stasjon og Bybrua  

Anleggsområdet hvor bybru bygges.

Drammen stasjon 14. april 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Arbeidet med den nye bybrua, byggingen av de nye plattformene og jernbaneteknikk pågår nå både dag og natt.

I tidsrommet 19-21 mandag-fredag pågår komprimering av masser, kapping og legging av skifer. 

I tidsrommet 19-07 pågår montering av sekundærbjelkelag og montering av trekkerør der det er plattformtak, hver dag. 

Natt til mandag 22/5 og tirsdag 23/5 blir det levert tilsammen åk til plattformen nærmest elva.

Økt trafikk ved Skamarken

Byggeaktivititeten medfører mye trafikk inn og ut fra anleggsområdet på Skamarken ved Grønland/Børsemakergata, også om natten. Det vil kunne være noe aktivitet på riggområdet på Grønland også om natten.

Ryddinggangenundergangen

Undergangen, jernbanespor, bygningsarbeid.

Ryddinggangenundergangen 15. april 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Ryddinggangen bygger vi undergang til jernbanekaia. Det er noe arbeid som gjenstår her før undergangen åpner etter sommerens arbeider.

Sundhaugen

Anleggsområde ved eksisterende jernbanespor. Byggegrop.

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Bilde fra 8. april 2024 Foto: byggekamera.no

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Det vil kunne være aktivitet også om natten her.

Nybyen / Nedre Strøm

Anleggsområde, materialer

I dette området pågår massehåndtering. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

I anleggssområdet mellom Sundhaugen og Smithestrømveien, over den nye jernbanetunnelen, er det nå økt aktivitet. Dette dreier seg hovedsakelig om massehåndtering, og kan til tider oppleves støyende.

Massehåndteringen skal først og fremst foregå på dag- og kveldstid, men det kan også bli nødvendig å bruke området også om natten i korte perioder.  

Drammenstunnelen 

Inne i tunnelen

Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Nå er hele jernbanetunnelen ferdig bygget og byggegropen er lukket. Inne i tunnelen pågår nå jernbaneteknisk arbeid. 

Sundland

Arbeid ved togparkeringen.

Sundland 10. april 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Vi utbedrer eksisterende anlegg og bygger nytt, permanent, togparkeringsanlegg på Sundland. 

Kobbervikdalen-Holm

Her jobber vi med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg. 

Karttjeneste

På kartløsningen du finner lenke til under, kan du se hvor vi jobber i Drammen. 

Kart over utbyggingen

Dronefilm

Mens arbeidet med kulverten og løsmassetunnelen foregikk, ble det med jevne mellomrom filmet med drone der. Nå foregår det meste av arbeidet under bakken. Nedenfor ser du den sist publiserte dronefilmen fra Nedre Strøm.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling. De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.


Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 15. april 2024 klokken 12:14