Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Under finner du en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. Målsettingen vår er å alltid gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å bygge det nye dobbeltsporet. 

Vi er nå i gang med arbeidet som å bygge nytt dobbeltspor vest for Gulskogen. Over 200 personer er i sving døgnet rundt og 18. mai er dette status for arbeidet vårt:Her markeres 17. mai av arbeiderne som har fullført store deler 550 meter nytt dobbeltspor. Klikk på bildet for mer informasjon.

 • Fra 8. til 13. mai fikk vi revet spor og sporveksel vest for Gulskogen stasjon, videre fikk vi gravd ut masser til traubunn  (ca. 13.700 m3), og fikk på plass ny underbygning for nye spor, ca. 15.000 m3.
 • Iløpet av helgen har vi bygget 550 meter dobbeltspor og lagt inn ny sporveksel, før vi pakket og komprimerte sporene.
 • Fra 18. mai vil vi bygge nye føringsveier for kabler langs sporene, mandag er 95 % av dette arbeidet ferdig.
 • Nå følger arbeider med kontaktledninger, signalarbeider, telearbeider og elkraftarbeider. 
 • Samtidig skal vi på Sundland bytte ut nedslitte sporvekslere og sørge for at det blir mulig å laste biler over til godstog her, som i de kommende byggeperiodene rundt Drammen stasjon ikke kan gjøres fra Holmen. Her er nå riving og grunnarbeider ferdig, mens det gjenstår å legge inn sporveksel og gjøre sporarbeider, før pakking og komprimering av spor. Vi regner med å fullføre dette arbeidet 18. mai.
 • Ved Arbojordet pågår fortsatt utkjøring av de massene som tidligere er kjørt inn og sortert – nå i mindre omfang enn tidligere i denne arbeidsperioden. Vi jobber 24 timer i døgnet, derfor må det fortsatt forventes trafikk ut og inn av Arbojordet hele døgnet.

Kulvert og løsmassetunnel

I påvente av at de utenlandske spesialistene skal komme inn i landet igjen, er det nå stille rundt jetpeleriggene våre i den øvre delen av anleggsområdet vårt. I løpet av denne uka regner vi med at aktivitetene vil ta seg opp igjen her.

På Nedre Strøm er vi fortsatt godt i gang med å grave ut og avstive byggegropen i området mot spor i drift, og jobber oss sørover. Dette arbeidet vil pågå lenge, fordi byggegropen må stives av etter hvert som vi graver oss ned. Derfor vil det ta tid før hele byggegropen er gravd ut. Her kan du lese om første støp i byggegropen!

Bergtunnelen

Vi har nå sprengt ut ca. 3,9 km av hovedløpet, og er nå godt over halvveis med selve tunneldrivingen. Sprengningsarbeidet fra Gulliksrud er ferdige, slik denne månedens fremdriftskart viser. Her starter vi nå med andre aktiviteter og kompletterende arbeid. Sprengningsarbeidet som pågår fra Danserud, vil etter hvert møte tunnelen som nå er sprengt fra Gulliksrud.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Annet arbeid

Denne uka fortsetter kabeltrekking fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen. Til dette arbeidet brukes bil med henger og vinsj.

Union brygge jobber vi videre med solskjerming. Støytiltak på Gulskogen har god fremdrift. Vi følger med på støymålinger fortløpende, slik at vi vurderer også andre støytiltak i områdene vi jobber på.

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.

Ytre miljø - årsrapportTrykk på bildet, og kom til vår årsrapport for miljøarbeid for 2020.

Her kan du lese hvordan vi jobber for å ivareta miljøet mens vi bygger, og laste ned årsrapporten vårt fagmiljø har utarbeidet til statsforvalteren i Viken for 2020.

Trafikksikkerhet

Vi er ekstra opptatt av at trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt langs skoleveiene i tilknytning til våre anlegg.

For å øke sikkerheten for de myke trafikantene, har vi forsterket belysningen i Konnerudgata nærmest anleggsområdet - her har to fotgjengerfelt fått nye lysarmaturer bekostet av Bane NOR. Vi stiller også med trafikkvakter i spesielle perioder og på steder vi ser ekstra behov for det

Vi besøker gjerne skoler som berøres av vår anleggstrafikk. Her kan du se bilder og lese om besøkene ved Danvik skole og Gulskogen skole. Her demonstrerer vi og sjåførene blindsonene for elevene. I forkant av besøkene får elevene reflekskrager, mens vi oppfordrer skolene til å vise en av disse filmene i klasserommet:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). Entreprenørene våre gjennomfører jevnlig kursing av alle sjåførene med gjenoppfriskning av viktig kunnskap for trafikksikkerhet.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år har planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Følg gjerne prosjektets side på Facebook

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.