Tønsberg–Larvik

InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltsporet bane som går innom byer og tettsteder i Vestfold. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er tilsammen 40 kilometer, og skal etter gjeldende Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032.

Planleggingen av strekningen er delt i to: Det skal utarbeides en plan for strekningen Tønsberg-Stokke. På strekningen Stokke-Larvik har Sandefjord og Larvik kommuner vedtatt kommunedelplaner.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastighet
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen