Tønsberg–Larvik

InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltsporet bane som går innom byer og tettsteder i Vestfold. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er tilsammen 40 kilometer, og skal etter gjeldende Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032.

Planleggingen av strekningen er delt i to: Det skal utarbeides en plan for strekningen Tønsberg-Stokke. På strekningen Stokke-Larvik har Sandefjord og Larvik kommuner vedtatt kommunedelplaner.

Hva dette innebærer og hvordan den offentlige planprosessen er lagt opp, kan du lese om her.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastighet
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen