Tønsberg–Larvik

InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltsporet bane som går innom alle byene og tettstedene i Vestfold. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er tilsammen 40 kilometer, og skal etter gjeldende Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032.

Planleggingen av strekningen er i dag delt i to: Det skal utarbeides et planprogram for Tønsberg-Stokke. Denne prosessen vil ha oppstart i løpet av 2019. For strekningen Stokke-Larvik nærmer det seg politisk sluttbehandling av kommunedelplaner i Sandefjord og Larvik. Hva dette innebærer og hvordan den offentlige planprosessen er lagt opp, kan du lese om her.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastighet
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2019
2020
2025
2032
  • Presentasjon og politisk behandling av planprogrammet
  • Presentasjon og politisk behandling av kommunedelplaner for strekningen Stokke-Larvik
  • Presentasjon og politisk behandling av kommunedelplan for strekningen Tønsberg-Stokke
  • Ferdig dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg
  • Ferdig bygget dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn, etter gjeldende Nasjonal transportplan.