Hovedbanen: Grorud stasjon

Bane NOR bygger ut, moderniserer og vedlikeholder jernbanen slik at vi kan få en moderne, effektiv og mer klimavennlig jernbane for fremtiden. Vi planlegger å oppgradere Grorud stasjon for å legge til rette for at flere og lengre tog kan gå fra Grorud. Stasjonen skal også bli universelt utformet, og bli et bedre utviklet kollektivknutepunkt.