Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Drivmaskin. Foto: Kai Simon Fredriksen, Siemens Mobility AS.

Varighet: 4 dager  

Antall deltakere: 6 

Sted: Norsk jernbaneskole, Grorud, Oslo  

Kursarrangør: Siemens Mobility AS 

Påmelding: les mer om påmelding her

 

Målgrupper

Personell med funksjonene Sporvekselkontrollør, Kontrollør Signal og Sikkerhetskontrollør Signal.  

For personell med roller som innehar flere enn én funksjon, er det kun behov for å delta på dette kurset én gang.  

 

Kursbeskrivelse

Kurset gir deltakerne kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre installasjon, vedlikehold og funksjonstesting av drivmaskin ITS710. Vedlikehold av drivmaskin ITS710 vil i stor grad bestå av utskifting av komplett drivmaskin, og det gjøres derfor ikke et skille i modulene installasjon og vedlikehold.

 

Eksamen 

Kurset avsluttes med en kort teoretisk test og en praktisk eksamen. 

 

Viktig informasjon 

For personell som betjener strekninger som skal installere drivmaskin ITS710 på konvensjonelle signalanlegg, bør kurset kombineres med kurset Drivmaskinadapter TPAM: Installasjon, vedlikehold og funksjonstestingKursene gjennomføres på én arbeidsuke (fra mandag til og med fredag).