Hamar: Åkersvika-Brumunddal

Utbyggingen av dobbeltspor gjennom Hamar kommune, fra Åkersvika til Brumunddal, er foreløpig på planstadiet. Så langt har Hamar kommunestyre enstemmig vedtatt planprogrammet for utbyggingen. Der gis det et samlet bilde av hva som skal skje i årene framover. Du kan også lese mer om det pågående arbeidet med kommunedelplanen her eller på www.icdb.no. Der finner du all dokumentasjon knyttet til valg av trasé gjennom Hamar. 

Hamar kommune har parallelt behandlet en kommunedelplan for togparkering på Hjellum langs Rørosbanen, øst for byen. Denne planen ble vedtatt sommeren 2020.

I Bane NOR avventer vi behandlingen av Nasjonal Transportplan for 2022-2033 for videre framdrift.

Dobbeltsporet fram til Åkersvika sør for Hamar er planlagt å stå ferdig i 2027. Da blir det kortere reisetid og flere avganger mellom Hamar og Oslo. I tillegg blir det bedre kapasitet for godstog.

Planlegging
1:23
timer
Reisetid Oslo-Lillehammer
0:55
timer
Reisetid Oslo-Hamar
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen