Hamar: Åkersvika-Brumunddal

På denne siden finner du informasjon om planene for utbyggingen av dobbeltsporet fra Åkersvika til Brummundal, gjennom Hamar. Planene  omfatter også plassering av jernbanestasjonen.

Hamar kommunestyre har enstemmig vedtatt planprogrammet, som gir et samlet bilde av hva som skal skje i åra framover. Nå er kommunedelplanen til behandling i Hamar kommune og etter planen skal den vedtas før sommeren. Neste steg vil være arbeidet med en reguleringsplan.

Togparkering er en integrert del av dette arbeidet, og kommunen behandler parallelt kommunedelplan for togparkering på Hjellum langs Rørosbanen, øst for byen. Denne planen er også ventet vedtatt før sommeren.

Når dobbeltsporet fram til Åkersvika tas i bruk, vil togpassasjerene få flere avganger og kortere reisetid.  

Planlegging
1:23
timer
Reisetid Oslo-Lillehammer
0:55
timer
Reisetid Oslo-Hamar
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen