Hamar: Åkersvika-Hamar stasjon

Planer for utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar kommune har blitt vurdert over mange år. 19. desember 2020 godkjente Hamar kommunestyre et meklingsresultat mellom kommunen og Bane NOR, som innebærer at Bane NOR skal lage en reguleringsplan for strekningen fra Åkersvika til og med Hamar stasjon. Etter planen skal denne reguleringsplanen være klar i 4. kvartal 2022.

Kommunedelplan for togparkering på Hjellum ble vedtatt i november 2020. Dette prosjektet avventer bestilling og finansiering fra jernbanedirektoratet.

Dobbeltsporet fram til Åkersvika sør for Hamar er planlagt å stå ferdig i 2027. Da blir det kortere reisetid og flere avganger mellom Hamar og Oslo.

Planlegging
1:23
timer
Reisetid Oslo-Lillehammer
0:55
timer
Reisetid Oslo-Hamar
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen