Kapasitetsøkning i Brynsbakken

Bygger for fremtiden: Bane NOR forbereder seg på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i Oslo, og målet om at persontransporten i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Kapasitetsøkningen i Brynsbakken er en forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Byggestart er satt til 2026. Bane NOR legger til grunn at vi kan utnytte et langt brudd på Hovedbanen i 2023. Prosjektet kan bli ferdig tidligere på grunn av innføring av nytt signalanlegg, European Rail Traffic Management System (ERTMS), på Oslo S.