Kapasitetsøkning i Brynsbakken

Bane NOR skal øke kapasiteten på de tre banene som går forbi Brynsbakken i dag; Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Dette skal vi blant annet gjøre ved å bygge to nye spor. Ved å legge til rette før økt kapasitet nordover ut av Oslo forbereder vi oss på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo.

Byggestart er satt til 2023, og ferdigstillelse skal etter planen være i 2025.