Oslo / Brynsbakken: Kapasitetsøkning

Ved å legge til rette før økt kapasitet ut av Oslo forbereder vi oss på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo. Når Brynsbakken er ferdig kan vi kjøre minst 8 tog ekstra i timen for over 5000 passasjerer.

Brynsbakken er en flaskehals for togene fordi det er et kryss der togene må vente på hverandre i stedet for å kjøre rett inn til Oslo S. Derfor trenger vi å bygge to nye spor der Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen kjører inn til Oslo.