Kapasitetsøkning i Brynsbakken

Bygger for fremtiden. Bane NOR forbereder seg på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i Oslo, og målet om at persontransporten i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Kapasitetsøkningen i Brynsbakken er en forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Planarbeidet starter denne høsten, byggestart er satt til 2026.