Trafikkmeldinger

 • Sist oppdatert:
  Sørlandsbanen: Gulskogen - Kongsberg arbeid på sporet
  Frem til fredag 24.05 mellom klokken 09:30 - 14:30 utfører vi arbeid på sporet mellom Gulskogen og Kongsberg. Strekningen er stengt for trafikk.
  Berørte toglinjer:
  L12
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
 • Gjøvikbanen: Roa-Jaren arbeid på sporet
  Frem til fredag 24.05 kl. 09:00-15:30 utfører vi arbeid på sporet mellom Roa og Jaren. Strekningen er stengt for trafikk.
  Berørte toglinjer:
  L3 R30
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
 • Sist oppdatert:
  Kongsvingerbanen: Lillestrøm–Kongsvinger arbeid på sporet
  Frem til fredag 21.06 mellom kl. 08:15–14:00, utfører vi arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Strekningen stenges for trafikk. Vær oppmerksom på at tidspunktene kan avvike i helgene.
  Berørte toglinjer:
  L14
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
 • Sist oppdatert:
  Bergensbanen: Hønefoss–Nesbyen arbeid på sporet
  Frem til fredag 21.06 fra mandag til lørdag utfører vi arbeid på sporet mellom Hønefoss og Nesbyen. For informasjon om hvilke tog som er innstilt, se nettsiden til togselskapet.
  Berørte toglinjer:
  Vy Regiontog Oslo S - Bergen
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
 • Sist oppdatert:
  Hovedbanen: Færre spor i bruk på Oslo S
  Det er færre spor i bruk på Oslo S pga. arbeid på sporet etter en avsporing. Du må regne med sporendringer.
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
  Neste oppdatering: 27.05.2019 04:00
 • Sist oppdatert:
  Sørlandsbanen: Audnedal arbeider med plattform
  Fra mandag 01.04 kl. 07.00 til torsdag 27.06 kl. 19.00 utføres det ombygging av plattformen på Audnedal, stasjonen stenges for trafikk.
  Berørte toglinjer:
  Vy Regiontog Oslo S - Stavanger S
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet: