Hvorfor er det buss-for-tog hver sommer?

Målet er klart: flere tog skal gå i rute, færre avganger skal innstilles, reisene skal bli raskere og mer komfortable. Skal vi klare det, må vi bruke sommerukene til vedlikehold av jernbanen.

Foto: Christine Friis Rud / Bane NOR

Mens folk flest lar humla suse, spiser is og nyter ferien, skal Østlandets klimavennlige transportårer rustes opp. Det må til – også denne sommeren – for å bygge ut, vedlikeholde og fornye jernbanen. Særlig rundt Oslo er det mye trafikk som over tid sliter på infrastrukturen.

Vi forstår at buss-for-tog og stengt jernbane kan irritere de som skal på jobb eller reise på ferie om sommeren. Dette arbeidet er likevel helt nødvendig.

– Vedlikeholdet bidrar til færre forsinkelser og innstilte avganger, og utbyggingen skal gi kortere reisetid og flere avganger, forklarer konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR.

Les også: Dette gjør vi når togene står stille!

 

Nytt i år

Når togtrafikken stanses, er det Bane NOR sitt ansvar å tilrettelegge for bussene som skal erstatte togene. Selve busstransporten er togselskapenes ansvar.

– Tog er arealeffektivt, så det er klart vi merker at bussene krever mer plass. I år er det også nytt at flere avganger og ankomster med buss-for-tog må flytte fra Oslo S til Tollbugata, forteller Victor Hansen, direktør for Bane NORs kunde- og trafikkinformasjon.

Tollbugata ligger et par steinkast unna jernbanestasjonen, i retning Børsen, og bussene flyttes for at det ikke skal bli fullstendig trafikkork ved Oslo S, der det er stor trafikk fra før.

For detaljer om din reise – sjekk togselskapenes reiseplanleggere på nett og i app, eller hos Entur.

 

Mer informasjon til kundene

Området ved Tollbugata, blir vanligvis brukt som ankomstplass for busser, men i sommer vil også flere bussavganger kjøre herfra og vestover ut av hovedstaden.

I tillegg til plass til bussene er skilting og informasjon til de reisende viktig. Nytt av i år er at vi tester ut å vise bussinformasjonen på skjermene på de togstasjonene der det ikke går tog.

– Dette skal gi informasjon om når bussen går, stoppesteder underveis og forventet kjøretid. I stedet for en skjerm som kun viser informasjon om innstilte tog, ser du en skjerm med informasjon om busser som går og som tar deg dit du skal, forklarer Hansen.

 

Våre viktigste buss-for-tog-tiltak

 • Mer oversiktlige holdeplasser: Det er nå flere av de gule buss-for-tog-skiltene, bedre veivisning, samt flere skjermer som viser bussinformasjon.

 • Du finner informasjon på skjermer og i NÅ- appen om forventet avgangs- og ankomsttid for buss-for-tog, antall busser for hver avgang samt hvilke stasjoner bussen stopper på.
 • Vi jobber for å få på plass flere permanente løsninger for buss-for-tog, slik at de reisende kan forholde seg til et kjent system når det er togfrie periode.

 • Koordinering: Bane NOR jobber tett med togselskapene, offentlige etater, Ruter og Statens vegvesen for å koordinere og tilrettelegge for de togfrie periodene.

 

Lys i tunnelen

Over 90 prosent av det norske jernbanenettet ble bygget for mer enn 60 år siden. Flere banestrekninger er godt over 100 år gamle.

Et av de store vedlikeholdstiltakene foregår i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen. Den snart 50 år gamle tunnelen har hatt utfordringer med skinnebrudd og signalfeil. Det er fortsatt arbeid igjen på denne strekningen, men etter sommeren kan det igjen kjøres 400 tog gjennom tunnelen hver eneste dag.

I tillegg nærmer Follobanen seg innspurten, og dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen skal etter planen stå ferdig i 2025.

– Når Follobanen står ferdig kan du kjøre fra Oslo til Ski på bare 11 minutter, og når Drammen – Kobbervikdalen er ferdig, kan det kjøre tog begge veier, og vi kan øke trafikken fra én til fire avganger i timen. Det er lys i tunnelen, smiler Kjenne.

 

Foto: Øystein Grue, Jernbanemagasinet

 

Visste du at det aldri har vært færre forsinkelser på jernbanen?

Setter tålmodigheten på prøve

De første togfrie sommerukene startet på Drammenbanen i 2004/05 i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor. Det har vært en årlig foreteelse i Oslo-området siden 2009, da det store vedlikeholdsløftet startet opp med blant annet rehabilitering av Oslotunnelen.

– Det er ikke meningen at det skal være en årlig tradisjon. Vi er jo her for at de reisende skal få kjøre tog, og togselskapene kan ikke klare å lage et like godt tilbud med buss som med tog. Dessverre har vi ingen enkle og raske løsninger, sier Kjenne.

 

Sommervedlikehold av jernbanen bidrar til færre forsinkelser og innstilte avganger.

Sverre Kjenne, Konserndirektør i Bane NOR

Foto: Aksel Jermstad

 

Konserndirektøren vil samtidig sende en hilsen til de reisende og jernbanens naboer, som han mener har vist stor tålmodighet de siste årene.

– Det finnes morsommere ting enn å vente en mørk, kald januarmorgen på et forsinket tog. Det er heller ikke spesielt festlig med arbeid rett utenfor husveggen i lengre perioder. Vi har som sagt flere år med skippertak foran oss, men dere er mange som fortjener en tusen takk for tålmodigheten! sier Kjenne.

 

Her skal vi bygge og oppgradere i sommer

 • Asker-Drammen: Stengt i perioden 26. juni til og med 8. august.

 • Lysaker – Sandvika (kun lokaltog L1): Stengt i perioden 26. juni til og med 8. august.

 • Oslo S – Spikkestad/Drammen: Stengt i perioden 3. juli til og med 1. august.

 • Drammen-Gulskogen/Sande: Stengt i perioden 3. juli til og med 21. juli.

 • Oslo S – Holmlia: Stengt i perioden 26. juni til og med 23. juli

 • Oslo S-Rygge og Oslo S- Mysen/Rakkestad: Stengt i perioden 24. juli til og med 8. august.

 • De første dagene etter at arbeidet på Østfoldbanen og mellom Oslo S – Drammen/Spikkestad er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

 • Grefsen-Gjøvik: Stengt i perioden 9. august til og med 19. august.

 • Togselskapene setter opp alternativ transport, slik at du kommer seg dit du skal mens Bane NOR jobber. Se togselskapenes nettsider for mer informasjon!

 

Her finner du en liste over arbeidet med vedlikehold og fornyelse som vi har gjort og skal gjøre i 2021