Åpnet Europas mest moderne trafikkstyringssentral i Oslo

En splitter ny trafikkstyringssentral er åpnet i Oslo, og er et teknologisk kraftsenter i navet av norsk togtrafikk. "En viktig brikke i arbeidet med å nå klimamålene våre", sier Oslos byråd for miljø og samferdsel.

 
Onsdag ble det markert åpning på en diskret adresse i Oslo, der den nye trafikkstyringssentralen nå holder hus. Det skjer etter 25 år med lokaler nær Oslo S. Rundt 150 fagfolk med dedikerte oppgaver innen togledelse, elkraft og kunde- og trafikkinformasjon, skal ha arbeidssted her.
 
– Jernbanen er ryggraden i det norske kollektivtilbudet, og her på trafikstyringssentralen sitter de «usynlige heltene» som får alt til å gå rundt, sa konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund på åpningen av den nye trafikkstyringssentralen i Oslo.
 

1040 togreiser i døgnet

Fra de nye lokalene styres mesteparten av togtrafikkens 80 millioner årlige personreiser, i tillegg til store volum godstransport på skinner. De skal også håndtere rundt 1040 togreiser hvert eneste døgn til og fra Oslo. Sentralen regnes som hjertet av store deler av jernbanenettet på Østlandet – og er navet for hele landets togtrafikk.
 
– Her styres all aktivitet i navet for all togtrafikk i Norge. Det er her togene får tildelt spor, og her nye ruter og omdirigering av trafikken blir gjort ved avvik, sa Frimannslund i sin tale.
 
Gjester invitert for anledningen, med taletid, var Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Odd Steinar Åfar Viseth.

Viktig brikke for å nå klimamålene

Byråden rettet fokuset mot toget som fremtidens bærekraftige og klimavennlige transportalternativ, og at flere må velge tog for at Oslo kommune skal nå sine klimamål.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav, understreket at forutsigbarhet må til for at flere skal velge klimavennlig transport, sentralen er en viktig brikke i dette. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
 
– For å velge toget må vi ha en forutsigbar jernbane, og for å få det er trafikkstyringssentralen en viktig brikke. Derfor er jeg glad for at landets største sentral ligger her i Oslo, sa Sirin Hellvin Stav i sin tale på åpningsdagen.
 
Hun understreket hvor avgjørende det er at flere vil velge tog framfor bil.
 
– Oslo kommune og byrådet skal gjøre det vi kan for at enda flere skal reise kollektivt. Sammen gjør vi en viktig jobb for å nå klimamålene, og for å sikre trygg effektiv og inkluderende mobilitet for alle, sa byråden.
 

Statssekretæren: – Store forventninger

– Åpningen av trafikkstyringssentralen her i Oslo er et viktig steg i den store moderniseringen av jernbanen, sa statssekretær Viseth i sin tale.Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Odd Steinar Åfar Viseth. Foto: Marianne Henriksen
 
Han viste til European Rail Traffic Management System, ERTMS, som det akkurat nå gjøres forberedende arbeider til rundt om i landet. Samtidig pågår utbyggingen for fullt langs Nordlandsbanen og Gjøvikbanen.
 
– Forventningen vår er at ERTMS skal bidra til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, bedre sikkerhet, tettere kjøring av tog og bedre kundeservice, pluss å gjøre det enklere å kjøre tog på tvers av landegrensene, sa statssekretæren.

Stolt av usynlig teknologi

De ansatte her jobber med avansert teknologi rundt seg, og har fått skreddersydd alle løsninger som skal få arbeidet på skinner. Slik kan de også sørge for at reisende får rask og presis informasjon, hvis det skjer endringer i trafikken. Dette kan for eksempel være informasjon om at toget går fra en annen plattform.
 
(artikkelen fortsetter under bildet)
Tore Haferstrom fra Bane NOR framhever den usynlige teknologien, som gjør sentralen godt rustet for fremtidig digitalisering og teknologiutvikling. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
 
Tore Haferstrom, leder for fremtidig trafikkstyring i Bane NORs Trafikkavdeling, fremhevet investeringen i nye teknologiske løsninger, spesielt de som ikke er synlige, nye i sin tale til gjestene;
 
– Her i sentralen er det lagt til rette for mer fleksible løsninger og nye systemer. Det jeg er mest stolt av her, er alt dere ikke ser, som gjør at vi i fremtiden kan tilpasse sentralen til nye systemer som kommer!

Visste du at...

  • Fra Trafikkstyringssentralen i Oslo styres mesteparten av togtrafikkens 80 millioner årlige personreiser, i tillegg til store volum godstransport på skinner.
  • Dette er en viktig del av moderniseringen av jernbanen, og skal bidra til et sikkert, pålitelig og grønt transporttilbud for reisende og klimavennlig varetransport. Et godstog erstatter 30 trailere på veiene, mens et passasjertog erstatter mange hundre biler.
  • Trafikkstyringssentralen Oslo vil håndtere rundt 1040 togbevegelser hvert døgn til og fra Oslo S, og er «hjernen» i store deler av jernbanenettet på Østlandet – navet for hele landets togtrafikk.
  • TSSO sørger også for at reisende får rask og presis informasjon, hvis det skjer endringer i trafikken. Dette kan for eksempel være informasjon om at toget går fra en annen plattform.
  • I Oslo dekker sentralen områdene fra Hove til Asker, fra Hønefoss og Gjøvik til Oslo, Kongsvingerbanen og strekningen til svenskegrensen, og Østfoldbanen med grensebanen over Kornsjø.
  • Sentralen er bygget for å ta imot fremtidens digitale signalsystem European Rail Traffic Managment System (ERTMS), som åpner på Gjøvikbanen i høst og skal stå ferdig utbygget i hele landet i 2034.
  • For å modernisere og gjøre jernbanen mer pålitelig, har Bane NOR bygget om trafikkstyringssentralene fra åtte mindre enheter til tre store. Den første åpnet i Bergen i januar 2020. Nå åpner TSSO, mens sentralen på Marienborg i Trondheim bygges om og moderniseres.