Bane NOR forklarer: ATC – Automatisk togkontroll

ATC betyr ”Automatic Train Control” og er Bane NORs system for hastighetsovervåking av tog.

Baliser i sporet kommuniserer med datamaskiner i togene om hastighet og signalbilder. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
 
ATC er bygget ut både som delvis hastighetsovervåking (DATC) og fullstendig hastighetsovervåking (FATC). DATC overvåker at tog ikke passerer stoppsignaler (rødt lys), mens FATC i tillegg overvåker at maksimalhastigheten for strekningen ikke overskrides.
 
Utbyggingen av ATC startet med strekningen Strømmen – Sørumsand i 1979 og utover på 1980- og 90-tallet ble systemet innført på alle fjernstyrte strekninger. 

Ofotbanen var den første strekningen som ble utrustet med FATC i 1993. FATC er bygget ut på ca. 10 % av jernbanenettet. 

Nytt digitalt signalsystem

I 2012 besluttet Regjerningen at det digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal innføres i Norge og erstatte dagens utdaterte signalanlegg. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi, noe som vil bidra til:

  • Økt sikkerhet og kapasitet
  • Færre tekniske feil 
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører 
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR 

Østfoldbanens Østre linje som går fra Ski (via Mysen) til Sarpsborg har hatt ERTMS i drift siden august 2015. Erfaringer fra denne strekningen vil bidra til en effektiv og raskere utrulling av ERTMS på nye jernbanestrekninger i årene som kommer.