Aktuelt

 • Bane NOR forklarer: Fakta om solslyng

  Her finner du en nærmere innføring i solslyng-fenomenet.

 • Bane NOR forklarer: Jernbanen og kulden

  I perioder med streng kulde kan det oppstå problemer for jernbanedriften og forsinkelser for kundene. Problemene har sin årsak i mange ulike faktorer og det er vanskelig å forutsi hvor de oppstår, men med god beredskap kan driftsproblemer som følge av streng kulde og mye snø reduseres vesentlig.

  Her brøyter Bane NOR i skogen på Numedalsbanen. Foto: Bane NOR
 • Bane NOR forklarer: Sviller

  Er ikke en sville bare en sville? Det korte svaret er nei. Det lange svaret er langt og komplisert. Her følger en enkel forklaring.

 • Bane NOR forklarer: Spørsmål og svar

  Her svarer vi på noen spørsmål som vi ofte får.

 • Bane NOR forklarer: Krengetog

  Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen er tilrettelagt for krengetog. Også på Østfold- og Kongsvingerbanen er det gjort tilpasninger for slike tog. I korthet går krengetogteknologien ut på at togene kan holde høyere fart i kurvene uten at det går ut over komforten om bord.