Aktuelt

  • Ordforklaringer

    Her er en liste med faglige ord og uttrykk knyttet til jernbanevirksomhet. Jernbanesystemet har en rekke ord, begreper og ordsammenstillinger som er særegne for virksomheten. Denne listen definerer hva en i jernbanesammenheng forstår med begrepene.

  • Bane NOR forklarer: Krengetog

    Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen er tilrettelagt for krengetog. Også på Østfold- og Kongsvingerbanen er det gjort tilpasninger for slike tog. I korthet går krengetogteknologien ut på at togene kan holde høyere fart i kurvene uten at det går ut over komforten om bord.